Реклама на сайте Связаться с нами

Р. І. Тиркало

Банківська справа

Навчальний посібник

Тернопіль
Видавництво «Карт-бланш»
2001

На главную
Банківська справа. Тиркало Р. І.
§ 3.2.2. Списання сум із рахунків вкладників за їх дорученням
Безготівкові розрахунки по вкладу здійснюються тільки за письмовим розпорядженням (дорученням) власника рахунка, які є разовими і довгостроковими.
Разові і довгострокові розпорядження на списання сум із рахунків по вкладах оформляються на бланках встановленої форми, у яких повинні бити вказані:
- номер рахунка по вкладу;
- прізвище, ім'я та по батькові вкладника;
- номер поточного рахунка організації, на користь якої перераховуються кошти, її назва та ідентифікаційний код;
- назва обслуговуючого банку;
- вид платежу;
- період платежу;
- номер особового рахунка платника в організації - одержувача платежу;
- сума платежу;
- дата здійснення платежу.
Разове розпорядження складається з двох частин - "Доручення вкладника" та "Повідомлення". Зворотна сторона "Доручення вкладника" замінює ордер на списання сум із вкладного рахунка, а "Повідомлення" призначається організації, на користь якої списується платіж. Довгострокове розпорядження вкладник оформляє власноручно.
Працівник установи банку, відповідальний за виконання довгострокових доручень вкладників, у день строку платежу слідкує за своєчасним їх оформленням та проведенням:
- на підставі довгострокового доручення заповнює разове доручення окремо за кожним видом платежу;
- проводить операцію списання по особовому рахунку вкладника, вказує вид платежу і дату здійснення операції;
- проставляє на звороті "Доручення" разового розпорядження залишки по вкладу та процент після списання платежу;
- виконує операцію списання згідно з технологією, яка використовується для оформлення операцій по вкладних рахунках фізичних осіб.
При разовому списанні вкладник самостійно заповнює бланк разового доручення, в якому обов'язково вказує свою адресу. Отримавши заповнене доручення, працівник установи банку перевіряє його, звіряє підпис зі зразком підпису і виконує операцію, аналогічну з довгостроковими розпорядженнями.
Після закінчення операційного дня контролер виводить суми списання із вкладів по видах платежів:
- сплата за товари;
- квартирна плата і комунальні послуги;
- інші списання за послуги нетоварного характеру;
- платежі в бюджет (збори, штрафи, податки).
Відомості про операції зі списання сум із рахунка по вкладу, які проведені за довгостроковими дорученнями вкладника, записуються в ощадну книжку при першому її поданні або надаються вкладникові у вигляді виписки по рахунку. За згодою вкладника кілька операцій можуть бути записані в ощадну книжку загальною сумою.
При наданні вкладником доручення на перерахування суми на користь організації, поточний рахунок якої знаходиться в даній установі банку, на суму, яка списується по вкладу, складається разове доручення, виписується меморіальний ордер на зарахування і сума зараховується на поточний рахунок організації в установленому порядку. В цьому випадку повідомлення разового доручення приєднується до поточного рахунка і додається до виписки.
bigmir)net TOP 100