Реклама на сайте Связаться с нами

Р. І. Тиркало

Банківська справа

Навчальний посібник

Тернопіль
Видавництво «Карт-бланш»
2001

На главную
Банківська справа. Тиркало Р. І.
§ 3.3.1. Операції з "електронним гаманцем"
"Електронний гаманець" - різновид платіжної картки "електронний чек". Використовується для оплати товарів, наданих послуг та одержання готівкових коштів у розмірі, що не перевищує попередньо за депонованої суми, прямим списанням коштів із спеціального рахунка "електронних гаманців" у розрахунковому банку.
Особливістю зазначеного платіжного засобу є те, що банк-емітент відкриває загальний рахунок для врахування коштів, перерахованих усіма клієнтами банку, які отримали платіжні картки "електронний гаманець", а платником виступає розрахунковий банк.
У разі одержання платіжної картки "електронний гаманець" клієнт повинен сплатити кошти за його обслуговування у банківській системі (ця сума може включати також вартість самої картки). Оплата може бути виконана в готівковій або безготівковій формі. Платіжна картка клієнта дійсна для оплати товарів та послуг з моменту її завантаження. Для завантаження чи дозавантаження платіжної картки "електронний гаманець" клієнт вносить готівкові кошти до каси банку-емітента або за його письмовою вказівкою банком перераховуються кошти з поточного рахунка. Ці кошти зараховуються на рахунок "Консолідований рахунок "електронних гаманців".
При поєднанні в одній платіжній картці платіжних інструментів "електронний гаманець" й "електронний чек" можливе дозавантаження "електронного гаманця" коштами, що знаходяться на чековому рахунку. Дозавантаження виконується в банкоматі або на платіжному терміналі, виконувати зазначену функцію. Платіжними терміналом або банкоматом формується відповідна трансакція про виконані операції.
Банкомат - електронний пристрій, який може без участі оператора виконувати основні касові функції (приймання депозитів, зняття готівкових коштів з рахунка, переказ коштів на рахунок, надання виписки про стан рахунку тощо) за допомогою платіжної картки. Дозавантаження "електронного гаманця" можливе також в іншому банку.
У разі відсутності коштів на поточному рахунку клієнта банк надає короткостроковий кредит на термін 1-2 дні, тобто на період проходження платежу з обслуговуючого банку в банк-емітент. Клієнт повинен сплатити банку-емітенту відсотки за користування кредитом у встановленому банком розмірі. Надання кредиту передбачається угодою, яка укладається між клієнтом і банком-емітентом при одержанні платіжної картки. Встановлені обслуговуючим банком комісійні за виконання цієї операції зараховуються у дохід банку. Для забезпечення розрахунків із підприємствами торгівлі та побутового обслуговування населення, що виконують обслуговування тримачів платіжних карток "електронний гаманець", банк-емітент щоденно перераховує на спеціальний рахунок у розрахунковому банку прогнозовану суму.
Інформацію для прогнозування банк-емітент отримує від процесингового центру. Вона складається на підставі аналізу платежів попереднього періоду, обсягу коштів, залучених банком-емітентом, надійності банку. Кошти, що залишилися на рахунку "Консолідований рахунок "електронних гаманців", можуть використовуватися банком-емітентом як вільні кредитні ресурси.
Процесинговий центр - спеціалізований інформаційно-обчислювальний центр, який виконує збір, обробку, зберігання та передавання кредитно-фінансовим установам інформації про необхідність переказу з рахунків осіб-тримачів платіжних карток грошових коштів за одержані товари та послуги, у тому числі послуги з одержання через банківські установи готівкових коштів, на рахунки осіб, що їх надають, а також виконує інші операції з обслуговування учасників системи електронних платежів, у якій застосовуються платіжні картки.
Відповідно до укладеної угоди про участь у Національній системі масових електронних платежів банк-емітент сплачує послуги процесингового центру та розрахункового банку.
У разі, якщо клієнт розриває договір із банком на застосування платіжної картки "електронний гаманець", йому повертається залишок коштів, інформація про які знаходиться у пам'яті картки. Кошти можуть бути повернені як у готівковій, так і в безготівковій формі на його поточний рахунок.
Трансакції з інформацією про операції, виконані за допомогою карток "електронний гаманець", передаються протягом дня з платіжних терміналів та банкоматів до процесингового центру, де вони обробляються й сортуються відповідно до МФО банків-емітентів та МФО обслуговуючих банків.
Наприкінці дня ця інформація надсилається розрахунковому банкові для виконання міжбанківських розрахунків (банком-емітентом та обслуговуючим банком зазначена інформація надається до відома та для проведення внутрішньобанківських операцій).
Операція із зарахування коштів на рахунки підприємств торгівлі та побутового обслуговування населення здійснюється відразу ж після одержання коштів від розрахункового банку.
У разі, якщо обслуговуючий банк є одночасно банком-емітентом платіжних карток "електронний гаманець", він отримує від процесингового центру інформацію про необхідні внутрішньобанківські платежі (обсяг платежів, виконаних за допомогою його карток на підприємствах торгівлі та побутового обслуговування населення, що є його клієнтами).
Відповідно до укладеної угоди про участь у Національній системі масових електронних платежів обслуговуючий банк оплачує послуги процесингового центру.
1. Клієнт вносить кошти в банк-емітент.
2. Банк-емітент відкриває рахунок "електронних гаманців" у розрахунковому банку.
3. Банк-емітент видає платіжну картку "електронний гаманець" клієнтові.
4. Клієнт передає картку підприємствам торгівлі та побутового обслуговування населення.
5. Підприємства торгівлі та побутового обслуговування населення надають клієнтові товари, послуги.
6. Підприємства торгівлі та побутового обслуговування населення надають інформацію процесинговому центру.
7. Процесинговий центр надає інформацію банку-емітенту, розрахунковому й обслуговуючому банку.
8. Розрахунковий банк перераховує кошти за товари та послуги на поточні рахунки підприємств в обслуговуючий банк.
bigmir)net TOP 100