Реклама на сайте Связаться с нами

Р. І. Тиркало

Банківська справа

Навчальний посібник

Тернопіль
Видавництво «Карт-бланш»
2001

На главную
Банківська справа. Тиркало Р. І.
8.10. Порядок формування та використання резервів для покриття втрат від кредитної діяльності банків
Порядок формування та використання резервів для покриття втрат від кредитної діяльності регламентується положенням НБУ "Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків", затвердженим постановою Правління НБУ № 279 від 6 липня 2000 р.
Резерви для покриття втрат від кредитної діяльності створюються для підвищення стабільності і надійності банківської системи, захисту інтересів клієнтів і є обов'язковими для комерційних банків. Вони створюються для відшкодування втрат тільки за основним боргом.
Для нарахування резервів комерційні банки здійснюють класифікацію наданих кредитів й оцінку кредитного ризику.
Коефіцієнт резервування встановлюється відповідно до категорії кредитної операції:
- стандартна - 2% від суми кредиту;
- під контролем - 5% від суми кредиту;
- субстандартна - 20% від суми кредиту;
- сумнівна - 50% від суми кредиту;
- безнадійна - 100% від суми кредиту.
Відповідно до класів позичальників та до оцінки погашення позики банки здійснюється класифікація кредитного портфеля за ступенем ризику та визначається категорія кредитної операції.
Сума заборгованості, за якою нараховується резерв, коригується (зменшується) для кожного позичальника:
- на суму гарантій Кабінету Міністрів України;
- на суму гарантій іноземних банків, які зареєстровані як юридичні особи і відносяться до категорії А (Великобританія, Німеччина, Японія тощо);
- на суму застави майна та майнових прав (ураховується не більше 50% вартості зазначеної у договорі застави).
Використання комерційними банками резервів на покриття кредиторської заборгованості здійснюється, у таких випадках:
- безнадійна заборгованість позичальників, які визнані банкрутами;
- комерційний банк надав кредит позичальнику, проти якого порушено справу про банкрутство, до укладеної угоди й інформація була оприлюднена пізніше, безнадійна заборгованість погашається за рахунок загального резерву;
- заборгованість, яка забезпечена заставою, погашається в першу чергу, якщо частина заборгованості не погашається виручкою від реалізації заставленого майна, - проводиться списання зі спеціального резерву;
- безнадійна заборгованість, яка виникає внаслідок неспроможності позичальника погасити її через форс-мажорні обставини;
- безнадійна заборгованість підприємств, на майно яких не може бути звернене стягнення - списується зі спеціального резерву, якщо протягом 30-ти днів не буде відшкодована за рахунок бюджету чи інших коштів;
- заборгованість фізичних осіб, які визнані судом безвісти відсутніми або померлими - зі спеціального резерву;
- заборгованість фізичних осіб, щодо яких слідчими органами порушено справу про розшук - списання зі спеціального резерву, якщо протягом 180-ти днів із дня оголошення розшуку місце їх перебування не встановлено;
- заборгованість юридичних осіб, до керівників яких органами слідства оголошений розшук - списання зі спеціального резерву, якщо протягом 180-ти днів із дня оголошення розшуку місце їх перебування не встановлено;
- заборгованість за договорами, визнаними в судовому порядку недійсними з вини позичальника - зі спеціального резерву, якщо позичальник не погашає її протягом 30-ти днів із дня рішення суду;
- заборгованість за договорами, визнаними в судовому порядку недійсними з вини як банку, так і позичальника - із загального резерву, якщо вона не повернена протягом 30-ти днів;
- комерційні банки можуть самостійно списувати безнадійну заборгованість згідно з рішенням правління - за рахунок загального резерву, але не пізніше останнього робочого дня року, в якому ця заборгованість визнана безнадійною.
Банківський нагляд постійно проводить перевірку правильності операцій із класифікації кредитів, формування та використання резервів на покриття втрат від кредитної діяльності. При виявленні порушень застосовуються санкції відповідно до статті 48 Закону України "Про банки і банківську діяльність".
bigmir)net TOP 100