Реклама на сайте Связаться с нами

Р. І. Тиркало

Банківська справа

Навчальний посібник

Тернопіль
Видавництво «Карт-бланш»
2001

На главную
Банківська справа. Тиркало Р. І.
10.1. Суть і види споживчих кредитів
Споживчий кредит - кошти, які надаються комерційними банками громадянам України під процент у тимчасове користування на умовах забезпечення, повернення, строковості, платності та цільової спрямованості.
Класифікація споживчих кредитів здійснюється:
- за об'єктами кредитування;
- за строками кредитування;
- за способом надання;
- за видами забезпечення;
- за методами погашення;
- за методом стягнення процентів;
- за характером кругообороту коштів.
За об'єктами кредитування (напрямами використання) в Україні споживчі кредити поділяються на два види:
- на споживчі цілі та на нагальні потреби;
- на затрати капітального характеру.
За строками кредитування споживчі кредити поділяють на:
- короткострокові (строком від 1-го дня до 1-го року);
- довгострокові (строком понад 1 рік).
За способом надання споживчі кредити поділяють на цільові і нецільові (на невідкладні потреби, овердрафт та ін.).
За забезпеченням розрізняють позики незабезпечені (бланкові) і забезпечені (заставою, гарантіями, поручительствами, страхуванням).
За методом погашення розрізняють кредити, які погашаються одночасно, й кредити з розстрочкою платежу.
За методом стягнення процентів кредити класифікують так: кредити зі стягненням процентів у момент його надання;
позики зі сплатою процентів у момент погашення кредиту;
позики зі сплатою процентів рівними внесками протягом усього строку кредитування (щоквартально, один раз у півріччя, або за спеціально обумовленим графіком).
За характером кругообороту коштів кредити поділяють на разові і відновлювальні (револьверні). В групу револьверних, як правило, включають кредити, які надаються клієнтам за кредитними картками, або кредити за єдиними активно-пасивними рахунками у формі овердрафту.
Суть револьверного кредиту за кредитною карткою можна розглядати за такою схемою:
1. Видача кредитної картки.
2. Купівля товару за картку.
3. Передача торговельних рахунків.
4. Перерахування коштів на поточний рахунок.
5. Щомісячно рахунок за куплені товари.
6. Повернення коштів.
bigmir)net TOP 100