Реклама на сайте Связаться с нами

Р. І. Тиркало

Банківська справа

Навчальний посібник

Тернопіль
Видавництво «Карт-бланш»
2001

На главную
Банківська справа. Тиркало Р. І.
13.1. Основні умови, принципи та загальна характеристика валютних операцій
Основні умови та принципи проведення валютних операцій юридичними і фізичними особами в Україні регламентує Декрет Кабінету Міністрів "Про валютне регулювання та валютний контроль" від 19.02.1993 р. Відповідно до нього суб'єкти валютних операцій розподіляються на дві категорії: резидентів і нерезидентів.
Класифікація суб'єктів валютних операцій.
Резиденти:
- фізичні особи, які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі і ті, що тимчасово перебувають за кордоном;
- юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи, з місцезнаходженням на території України, які здійснюють свою діяльність на підставі законів України;
- дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва України за кордоном, які мають імунітет і дипломатичні привілеї, а також філії та представництва підприємств та організацій України за кордоном, що не здійснюють підприємницької діяльності.
Нерезиденти:
- фізичні особи, які мають постійне місце проживання за межами України, в тому числі й ті, що тимчасово перебувають на території України;
- юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи, з місцезнаходженням за межами України, які створені й діють відповідно до законодавства іноземної держави;
- розташовані на території України зарубіжні дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва.
Операції з іноземною валютою опосередковують уповноважені комерційні банки. Ці операції є об'єктами валютного регулювання.
До валютних цінностей відносять: іноземну валюту, цінні папери в іноземній валюті, дорогоцінні метали (золото, срібло, платина), природне дорогоцінне каміння.
Комерційні банки, котрі отримали ліцензію НБУ, можуть здійснювати такі операції з валютними цінностями:
- ведення валютних рахунків клієнтів;
- неторговельні операції.
- встановлення кореспондентських відносин з іноземними банками:
- прямі кореспондентські відносини.;
- через кореспондентські розрахунки уповноваженого банку;
- операції за міжнародними торговельними розрахунками;
- операції з торгівлі іноземною валютою на внутрішньому валютному ринку;
- операції щодо залучення та розміщення валютних коштів на внутрішньому ринку;
- операції щодо залучення та розміщення валютних коштів на міжнародних ринках;
- валютні операції на міжнародних грошових ринках;
- операції з монетарними металами на внутрішньому ринку;
- операції з монетарними металами на міжнародному ринку.
Види операцій із валютними цінностями
Поточні валютні операції:
- розрахунки за товари, роботи і послуги, за експорт й імпорт;
- перекази, погашення короткострокових кредитів тощо.
Операції, пов'язані з рухом капіталу:
- прямі інвестиції, тобто вклади в статутний капітал підприємств;
- портфельні інвестиції, тобто придбання цінних паперів;
- довгострокове кредитування тощо.
bigmir)net TOP 100