Реклама на сайте Связаться с нами

В. С. Щербина

Господарське право

Навчальний посібник

Київ
Юрінком Інтер
2001

На главную

Зміст

Вступ
Розділ І Поняття та принципи підприємницької діяльності
§ 1. Поняття та зміст підприємництва
§ 2. Умови здійснення підприємництва
§ 3. Підприємець і держава
Розділ II Господарські правовідносини та господарське право
§ 1. Предмет регулювання господарського права
§ 2. Господарські правовідносини, їх ознаки та види
§ 3. Методи господарського права
Розділ III Господарське законодавство
§ 1. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства
§ 2. Нормативні акти господарського законодавства: поняття та види
§ 3. Система господарського законодавства
§ 4. Проблеми вдосконалення господарського законодавства
Розділ IV Суб'єкти господарського права
§ 1. Поняття суб'єкта господарського права
§ 2. Види суб'єктів господарського права
§ 3. Завдання, права та обов'язки суб'єкта господарського права
Розділ V Правовий статус підприємств
§ 1. Поняття підприємства
§ 2. Організаційно-правові форми підприємств
§ 3. Створення підприємства
§ 4. Установчі документи підприємства
§ 5. Державна реєстрація підприємства
§ 6. Припинення діяльності підприємства
Розділ VI Правовий статус акціонерних товариств
§ 1. Поняття та юридичний статус акціонерного товариства
§ 2. Засновники, учасники та порядок створення акціонерного товариства
§ 3. Майно та майнові права в акціонерному товаристві
§ 4. Правовий режим акцій
§ 5. Правовий режим дивідендів
§ 6. Управління акціонерним товариством
Розділ VII Правове становище інших господарських товариств
§ 1. Товариство з обмеженою відповідальністю та товариство з додатковою відповідальністю
§ 2. Повне товариство
§ 3. Командитне товариство
Розділ VIII Правове становище господарських об'єднань
§ 1. Поняття господарського об'єднання. Законодавство про господарські об'єднання
§ 2. Види господарських об'єднань
§ 3. Функції та компетенція господарського об'єднання
§ 4. Правовий статус промислово-фінансових груп
Розділ IX Правове регулювання відносин власності в економіці України
§ 1. Поняття та форми власності в економіці України. Право власності
§ 2. Право державної власності
§ 3. Право колективної власності
§ 4. Право приватної власності
§ 5. Правовий режим майна державних підприємств. Особливості правового режиму майна державних бюджетних установ
Розділ Х Загальна характеристика господарських договорів
§ 1. Правова основа, поняття та особливі ознаки господарського договору
§ 2. Класифікація і система господарських договорів за законодавством України
§ 3. Функції господарського договору
§ 4. Форма господарського договору
§ 5. Порядок укладання господарських договорів
§ 6. Виконання господарських договорів
Розділ XI Господарсько-правова відповідальність
§ 1. Поняття відповідальності в господарському праві
§ 2. Функції відповідальності
§ 3. Види відповідальності
Розділ XII Правове регулювання банкрутства
§ 1. Поняття банкрутства. Суб'єкти у відносинах банкрутства
§ 2. Організаційно-правові питання запобігання банкрутству
§ 3. Підстави для застосування банкрутства
§ 4. Провадження у справах про банкрутство
§ 5. Ліквідаційна процедура
§ 6. Мирова угода
Розділ XIII Правове регулювання цін та ціноутворення
§ 1. Поняття та функції ціни. Політика ціноутворення
§ 2. Види цін та порядок їх встановлення
§ 3. Правове регулювання контролю за додержанням дисципліни цін та відповідальність за її порушення
Розділ XIV Правові засади захисту економічної конкуренції в Україні
§ 1. Законодавство про захист економічної конкуренції. Види порушень законодавства про економічну конкуренцію
§ 2. Правове становище Антимонопольного комітету
§ 3. Контроль за концентрацією суб'єктів господарювання
§ 4. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції
§ 5. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції
Розділ XV Правове регулювання оренди державного та комунального майна
§ 1. Поняття договору оренди. Об'єкти оренди
§ 2. Сторони в договорі оренди
§ 3. Порядок укладення договору оренди
§ 4. Умови договору оренди
§ 5. Припинення договору оренди
§ 6. Правове регулювання лізингових операцій в Україні
Розділ XVI Правові засади приватизації державного та комунального майна
§ 1. Поняття та головні цілі приватизації. Законодавство про приватизацію
§ 2. Об'єкти приватизації
§ 3. Суб'єкти приватизації
§ 4. Приватизаційний процес
§ 5. Способи приватизації
§ 6. Договірні відносини приватизації
Розділ XVII Правове регулювання діяльності транспорту
§ 1. Види транспорту в Україні. Єдина транспортна система України
§ 2. Законодавство про транспорт
§ 3. Правове становище транспортних організацій
§ 4. Транспортні господарські договори
Розділ XVIII Правове регулювання банківської діяльності
§ 1. Поняття, види та правове становище банків. Банківські операції та їх види
§ 2. Поняття та види кредиту. Кредитний договір
§ 3. Порядок відкриття рахунків у банках
§ 4. Порядок та форми розрахунків у господарському обороті
Розділ XIX Правове регулювання біржової діяльності в Україні
§ 1. Поняття та юридичні ознаки біржі
§ 2. Функції, права та обов'язки біржі
§ 3. Види біржових угод
§ 4. Правила біржової торгівлі
§ 5. Правовий статус фондової біржі
Розділ XX Правове регулювання страхової діяльності
§ 1. Поняття страхової діяльності. Законодавство про страхову діяльність
§ 2. Правове становище учасників страхової діяльності
§ 3. Державний нагляд за страховою діяльністю
Розділ XXI Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
§ 1. Зовнішньоекономічна діяльність та її регулювання
§ 2. Правовий режим іноземних інвестицій
§ 3. Правовий режим вільних економічних зон
Розділ XXII Захист прав суб'єктів господарської діяльності в арбітражному суді
§ 1. Правове становище арбітражних судів
§ 2. Підвідомчість справ арбітражним судам. Підсудність справ
§ 3. Доарбітражне врегулювання господарських спорів
§ 4. Вирішення спорів арбітражним судом
bigmir)net TOP 100