Реклама на сайте Связаться с нами

Ю. В. Ніколенко

Основи економічної теорії

Підручник

Київ
ЦНЛ
2003

На главную
Основи економічної теорії. Ніколенко Ю. В.
ПЕРЕДМОВА
Цей підручник підготовлений на основі лекційного курсу, що читається протягом останніх років викладачами кафедри економіки природничих факультетів Київського університету імені Тараса Шевченка. За своєю побудовою, змістом і методологічними принципами викладення матеріалу він відрізняється від аналогічних навчально-методичних праць, опублікованих раніше. Зокрема, в тлумаченні корінних проблем економічного розвитку автори намагалися позбавитися формалізму, надмірної затеоретизованості, суб'єктивізму та апологетично-коментаторського стилю.
Сьогоднішні розробки економічної теорії мають бути науково обґрунтованими. Вони не повинні визначатися гаслами пропагандистського характеру чи суб'єктивними інтересами окремих осіб або навіть партій, а випливати з реальних завдань побудови незалежної економіки України на базі вивчення та узагальнення фундаментальних надбань світової економічної думки. Тому при підготовці підручника автори виходили з таких позицій:
по-перше, нині читання курсу економічної теорії має бути цілком підпорядковане з'ясуванню проблем ринкової економіки, закономірностей її розвитку, діалектики суперечностей, методів регулювання;
по-друге, зміст лекційних і практичних занять має відповідати передовим світовим досягненням у розвитку загальної економічної теорії. З цією метою підручник включає найважливіші теми, проблеми, спецкурси, які вивчаються у провідних зарубіжних вузах;
по-третє, весь навчальний процес мусить бути підпорядкований діяльності майбутнього фахівця, має дати йому необхідну орієнтацію, знання стосовно того, як краще, де, за яких форм господарювання він зможе знайти застосування своїй спеціальності й використати одержані у вищому навчальному закладі знання. Йдеться про те, що, вивчаючи фахові дисципліни, студент формується як майбутній спеціаліст, а засвоюючи курс економіки, він одержує орієнтацію щодо можливостей ефективної реалізації свого хисту, здібностей і набутої професії.
Підручник складається з двох частин. У першій - розкриваються предмет курсу "Основи економічної теорії", цілі та функції даної науки, відмітні особливості від "Економіксу" і марксистської політекономії, методи загальних економічних досліджень, суть суспільного виробництва та його складові частини, система відносин власності, принципи і форми розподілу чистого продукту, формування доходів населення, стан і перспективи розвитку економіки України та ін.
Значна увага приділена висвітленню основних рис ринкової економіки. Зокрема, дана характеристика ринку та його інфраструктури, розкриті головні категорії товарного виробництва, обґрунтовані закономірності функціонування фінансово-кредитної системи в умовах переходу до ринкової економіки, закони грошового обігу, методи регулювання інфляційного процесу, простежується історичний досвід становлення українських грошей. Здійснено аналіз розв'язання проблем конвертованості валюти й основ сучасного механізму біржових угод.
У другій частині підручника увага акцентується на висвітленні питань розвитку підприємництва в Україні, маркетингових методів господарювання, менеджменту як наукової системи управління. Завершується він аналізом тенденцій розвитку світового господарства, проблем відтворення та інтеграції економіки України у світовий ринок.
bigmir)net TOP 100