Реклама на сайте Связаться с нами

В. Т. Маляренко

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України

Підручник

Київ
Юрінком Інтер
2007

На главную
Суд, правоохоронні та правозахисні органи України. Маляренко В. Т.
§ 3. Органи суддівського самоврядування
Незалежність судів і суддів України забезпечено належним функціонуванням органів суддівського самоврядування, метою діяльності яких є колективне вирішення професійними суддями питань внутрішньої діяльності судів.
До питань внутрішньої діяльності судів належать питання організаційного забезпечення судів і діяльності суддів, соціальний захист суддів та їхніх сімей, а також інші питання, які безпосередньо не пов'язано зі здійсненням правосуддя. Рішення із зазначених питань не пов'язані зі здісненням правосуддя, приймають їх органи суддівського самоврядування відповідно до закону.
Завданням органів суддівського самоврядування є:
- забезпечення організаційної єдності функціонування органів судової влади; зміцнення незалежності суддів, захист від втручання в їх діяльність;
- участь у визначенні потреб кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів і контроль за додержанням установлених нормативів зазначеного забезпечення;
- погодження призначення суддів на посади в судах загальної юрисдикції, призначення частини суддів Конституційного Суду України та суддів до складу Вищої ради юстиції і обрання до кваліфікаційних комісій суддів;
- заохочення суддів і працівників апарату судів;
- здійснення контролю за організацією діяльності судів та інших структур у системі судової влади.
Організаційними формами суддівського самоврядування є:
1) збори суддів місцевого суду, апеляційного суду, Апеляційного суду України, вищого спеціалізованого суду, Верховного Суду України;
2) конференції суддів загальних (крім військових) місцевих і апеляційних судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;
3) конференції суддів військових судів;
4) конференції суддів спеціалізованих судів;
5) з'їзд суддів України.
Відповідно до ст. 105 Закону України "Про судоустрій України" збори суддів - це зібрання суддів відповідного суду, на якому вони обговорюють питання внутрішньої діяльності цього суду та приймають колективні рішення з обговорюваних питань.
Крім того, збори суддів місцевих і апеляційних судів обирають делегатів на відповідні конференції суддів, а збори суддів Апеляційного суду України, вищих спеціалізованих судів і Верховного Суду України - делегатів на з'їзди суддів України, їх скликає за потреби, але не рідше одного разу на шість місяців голова відповідного суду як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як третини від загальної кількості суддів даного суду. Збори суддів апеляційних судів скликає президія відповідного суду за власною ініціативою або за пропозицією голови суду, або на вимогу не менш як третини від загальної кількості суддів даного суду не рідше одного разу на три місяці. Збори суддів Верховного Суду України, збори суддів вищого спеціалізованого суду скликають за потреби, але не рідше одного разу на три місяці.
Обов'язок виконувати рішення зборів суддів покладено на голову відповідного суду, а в судах, де діють президії суду - на ці президії. Відповідно до ст. 108 конференція суддів - це зібрання представників суддів (делегатів) відповідних судів, на якому вони обговорюють питання діяльності цих судів і приймають колективні рішення з обговорюваних питань.
До повноважень конференції суддів належить вирішення таких питань:
- обговорення й вирішення питань щодо фінансування та організаційного забезпечення діяльності відповідних судів;
- заслуховування звітів виконавчих органів конференції, інформації відповідних управлінь державної судової адміністрації;
- визначення кількісного складу ради судців і обрання її членів;
- обрання членів відповідної кваліфікаційної комісії суддів;
- розробка пропозицій на розгляд з'їзду суддів України;
- звернення з пропозиціями щодо вирішення питань діяльності відповідних судів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
- обрання делегатів на з'їзд суддів України;
- обговорення інших питань, віднесених до повноважень органів суддівського самоврядування.
У період між конференціями суддів функції суддівського самоврядування виконує відповідна рада суддів, яка організовує виконання та контроль рішень конференції, а також вирішує питання про скликання конференції суддів.
З'їзд суддів України - найвищий орган суддівського самоврядування.
На з'їзді суддів України:
- заслуховують звіт Ради суддів України про виконання завдань органів суддівського самоврядування щодо забезпечення незалежності судів і суддів, стан фінансування та організаційного забезпечення діяльності судів;
- заслуховують інформацію Вищої кваліфікаційної комісії .суддів України та голови Державної судової адміністрації України про їхню діяльність, може висловлюватися недовіра голові Державної судової адміністрації України;
- призначають і звільняють суддів Конституційного Суду України;
- призначають членів Вищої ради юстиції та приймають рішення про припинення їхніх повноважень;
- обирають членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
- обговорюють потребу звернення з пропозиціями щодо вирішення питань діяльності судів до органів і посадових осіб державної влади;
- визначають кількісний склад Ради суддів України та обирають Раду суддів України;
- розглядають інші питання суддівського самоврядування.
24 жовтня 2003 р. на V з'їзді суддів України був затверджений Кодекс професійної етики судді, норм якого судді мають прагнути додержуватися в своїй професійній, громадській діяльності та приватному житті.
З'їзд суддів України скликає Рада суддів України один раз на три роки.
Для участі в роботі з'їзду суддів України може бути запрошено Президента України, народних депутатів України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, членів Вищої ради юстиції, представників Уряду, інших центральних органів державної влади, представників навчальних і наукових закладів та установ, громадських організацій та інших осіб.
Делегатів на з'їзд суддів України обирають на конференціях суддів, а делегатів від Апеляційного суду України - на зборах суду, за нормою представництва, визначеною Радою суддів України. Збори суддів Конституційного Суду України обирають на з'їзд трьох делегатів із числа суддів цього суду.
У період між з'їздами суддів України вищим органом суддівського самоврядування є Рада суддів України, яку обирає з'їзд. До складу Ради суддів України має бути обрано не менш як по одному представнику від суддів Апеляційного суду України, конференції суддів військових судів, конференцій суддів відповідних спеціалізованих судів, суддів Верховного Суду України, а також суддів Конституційного Суду України. Представники суддів загальних місцевих і апеляційних судів мають становити не менш як половину від загальної кількості членів Ради суддів.
bigmir)net TOP 100