Реклама на сайте Связаться с нами

В. Т. Маляренко

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України

Підручник

Київ
Юрінком Інтер
2007

На главную
Суд, правоохоронні та правозахисні органи України. Маляренко В. Т.
§ 1. Компетенція Служби безпеки України
Після проголошення незалежності України відразу постало питання про необхідність реформування колишньої союзно-республіканської системи органів державної безпеки. 20 вересня 1991 року Верховна Рада України прийняла постанову "Про створення Служби національної безпеки України", а 25 березня 1992 року Верховна Рада ухвалила Закон "Про Службу безпеки України", який став ще одним підтвердженням курсу на побудову правової, демократичної держави. Співробітники молодої української спецслужби, на відміну від своїх попередників, дістали змогу діяти, спираючися на чітку правову основу - закони України "Про Службу безпеки України", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю", "Про державну таємницю", "Про боротьбу з корупцією", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом". Розуміючи нову внутрішню та зовнішньополітичну ситуацію, що склалася в Україні у зв'язку з проголошенням її незалежності, прагнення увійти до спільноти цивілізованих демократичних країн і посісти гідне місце на міжнародній арені, Служба безпеки (далі СБУ) рішуче відмовилася від глобального та всеохоплюючого підходу в своїй діяльності, використання образу основного супротивника чи ворога демократії, нецивілізованих і негуманних методів роботи. З перших днів свого існування СБУ активно сприяла керівництву країни в розв'язанні надзвичайно важливих проблем на пріоритетних напрямах державного будівництва, з кожним роком нарощуючи свій потенціал і гнучко реагуючи на зміни обставин. Створена як принципово новий правоохоронний орган спеціального призначення, СБУ посіла належне їй місце в системі державних органів.
Сьогодні СБУ здатна в повному обсязі розв'язувати всі завдання, які визначено Законом України "Про Службу безпеки України" та поставлено вищим керівництвом держави. При цьому увагу акцентують на найпріоритетніших, найважливіших завданнях, притаманних саме спецслужбі.
Згідно з Законом СБУ є державним правоохоронним органом спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, її підпорядковано Президентові України. Вона підконтрольна Верховній Раді України. На Службу безпеки України в межах визначеної законодавством компетенції покладено захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного й оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп і осіб.
До завдань СБУ також входить попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру й безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності в сфері управління й економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України. Діяльність СБУ, її органів і співробітників ґрунтується на засадах законності, поваги до прав і гідності особи, позапартійності та відповідальності перед народом України. В оперативно-службовій Діяльності СБУ дотримується принципів поєднання єдиноначальності й колегіальності, гласності та конспірації.
Правову основу діяльності СБУ становлять Конституція України, Закон України "Про Службу безпеки України" та інші акти законодавства України, відповідні міжнародні правові акти, визнані Україною. Діяльність СБУ здійснюється на основі дотримання прав і свобод людини. Органи та співробітники СБУ мають поважати гідність людини й виявляти до неї гуманне ставлення, не допускати розголошення відомостей про її особисте життя. У виняткових випадках з метою припинення та розкриття державних злочинів окремі права та свободи особи можуть бути тимчасово обмежені в порядку й межах, визначених Конституцією та законами України.
Неправомірне обмеження законних прав і свобод людини є неприпустимим і тягне за собою відповідальність згідно з законодавством. Орган СБУ у разі порушення його співробітниками під час виконання службових обов'язків прав чи свобод людини має вжити заходів для поновлення цих прав і свобод, відшкодування заподіяної моральної і матеріальної шкоди, притягнення винних до відповідальності. СБУ на вимогу громадян України в місячний строк зобов'язала дати їм письмові пояснення з приводу обмеження їхніх прав чи свобод. Такі особи мають право оскаржити до суду неправомірні дії посадових (службових) осіб і органів СБУ.
Використання СБУ в партійних, групових чи особистих інтересах не допускають. Діяльність партій, рухів та інших громадських об'єднань, що мають політичні цілі, в СБУ заборонено. На період служби чи роботи за трудовим договором членство співробітників СБУ в таких об'єднаннях зупиняють. Як виняток, дозволено членство працівників, які уклали трудовий договір із Службою безпеки України, в професійних спілках.
Громадськість України через засоби масової інформації та в інших формах у визначеному законодавством порядку інформують про діяльність СБУ.
Заборонено встановлювати обмеження на інформацію щодо загального бюджету СБУ, її компетенції та основних напрямів діяльності, а також випадків протиправних дій органів і співробітників СБУ.
Не підлягають розголошенню відомості, що становлять державну, військову, службову та комерційну таємницю, а також інформація конфіденційного характеру, розголошення якої може завдати шкоди національній безпеці України, честі й гідності особи або порушити її законні права, крім випадків, передбачених законодавством у інтересах правосуддя.
СБУ взаємодіє з державними органами, підприємствами, установами, організаціями та посадовими особами, які сприяють виконанню покладених на неї завдань. Громадяни України та їхні об'єднання, інші особи сприяють законній діяльності СБУ на добровільних засадах.
bigmir)net TOP 100