Реклама на сайте Связаться с нами

В. Т. Маляренко

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України

Підручник

Київ
Юрінком Інтер
2007

На главную
Суд, правоохоронні та правозахисні органи України. Маляренко В. Т.
§ 5. Контроль і нагляд за діяльністю Служби безпеки України
Постійний контроль за діяльністю СБУ, дотриманням нею законодавства здійснює Комісія Верховної Ради України з питань оборони і державної безпеки. Голова СБУ регулярно інформує Верховну Раду України, Президію Верховної Ради України та Комісію Верховної Ради України з питань оборони і державної безпеки про діяльність СБУ, стан державної безпеки, дотримання чинного законодавства, забезпечення прав і свобод людини та з інших питань. СБУ в порядку, встановленому законодавством, зобов'язана відповідати на запити постійних і тимчасових комісій Верховної Ради України та народних депутатів України.
Голова СБУ щорічно подає Верховній Раді України звіт про діяльність СБУ. Контроль за діяльністю СБУ здійснює Президент України та вповноважені ним державні органи. Постійний контроль за дотриманням конституційних прав громадян і законодавства в оперативно-розшуковій діяльності органів і підрозділів СБУ, а також контроль за відповідністю виданих Службою безпеки України положень, наказів, розпоряджень, інструкцій і вказівок Конституції і законам України здійснюють спеціально призначені Президентом України посадові особи. Повноваження цих посадових осіб і правові гарантії їхньої діяльності визначено Положенням, затвердженим Президентом України. СБУ регулярно в порядку, визначеному Президентом України, інформує Президента України, членів Ради національної безпеки і оборони України, посадових осіб, спеціально призначених Президентом України, з основних питань своєї діяльності, про випадки порушення законодавства, а також на їхню вимогу подає інші необхідні відомості.
Голова СБУ щорічно подає Президентові України письмовий звіт про діяльність СБУ та несе персональну відповідальність за своєчасність, об'єктивність і повноту поданої інформації.
Контроль за адміністративно-господарською й фінансовою діяльністю СБУ здійснюють у порядку, визначеному Президентом України. Вищий нагляд за додержанням і застосуванням законів Службою безпеки України здійснює Генеральний прокурор України й уповноважені ним прокурори.
Сьогодні не можна не враховувати радикальних змін розуміння безпеки, що відбулися останнім часом. Це поняття охоплює досить широке коло питань для кожної держави. Окрім захисту територіальної цілісності, недоторканності кордонів, військових, економічних і політичних чинників, йдеться про колективну безпеку всього регіону, здатність держав спільно протистояти новим викликам і загрозам: розповсюдженню зброї масового знищення, наркотиків, міжнародному тероризму, організованій злочинності, нелегальній міграції, екологічним лихам. Тому, діючи в умовах сьогоднішньої обстановки у світі, яка постійно змінюється, якій притаманні більша відкритість суспільств, розширення співробітництва на всіх рівнях, активне входження України в світове співтовариство, Служба безпеки докладає всіх зусиль, щоб держава впевнено почувала себе в європейському й світовому домі.
Таким чином, концепція діяльності нової української спецслужби полягає в тому, що основним орієнтиром для СБУ є захист інтересів українського народу, національних і загальнолюдських цінностей. Про ці та інші аспекти своєї діяльності СБУ постійно інформує громадськість, висвітлює результати роботи через засоби масової інформації. Гласність стала обов'язковою умовою функціонування Служби безпеки.
bigmir)net TOP 100