Реклама на сайте Связаться с нами

С. А. Макарчук

Етнічна історія України

Навчальний посібник

Київ
"Знання"
2008

На главную
Етнічна історія України. Макарчук С. А.

Список рекомендованої літератури з курсу "Етнічна історія України"

Алексеева Т. И. О некоторых особенностях сложения антропологического типа славян // Этногенез белорусов: Тез. докл. на конф. по проблеме этногенеза белорусов 3—6 декабря 1973 г. — Мн., 1973.

Антонович В. Б. Моя сповідь. Вибрані історичні та публіцистичні твори. — К., 1995.

Балушок В. Г. Етногенез українців. — К., 2004.

Баран В. Д., Баран Я. Д. Історичні витоки українського народу. — К., 2005.

Вівчарик М. М., Капелюшний В. П. Українська нація: виток, ставлення, сьогодення. — К., 2003.

Вовк Хведір. Антропологічні особливості українського народу // Хведір Вовк. Студії з української етнографії та антропології. — К., 1995.

Голодомор 1932—1933 років в Україні: Документи і матеріали. — К., 2007.

Грушевський Михайло. Хто такі українці і чого вони хочуть. — К., 1991.

Грицак Ярослав. Нарис історії України. Формування модерної української нації. — К., 1996.

Дашкевич Ярослав. Постаті. Нариси про діячів історії, політики, культури. — Л., 2007.

Дністрянський М. С. Етнополітична географія України. — Л., 2006.

Донцов Дмитро. Націоналізм. — Л., 1926.

Дяченко В. Д. Антропологічний склад українського народу. — К., 1965.

Етнографія України / За ред. С. А. Макарчука. — Вид. 2-ге. — Л., 2004.

Етнонаціональна структура українського суспільства: Довід. — К., 2004.

Етнос. Нація. Держава Україна в контексті світового етнодержавницького досвіду. — К., 2004.

Ефименко А. Я. История украинского народа. — К., 1990.

Залізняк Л. Походження українського народу. — К., 1996.

Залізняк Л. Від склавінів до української нації. — К., 2004.

Заробітчанство як вибір майбутнього. — Л., 2004.

Ісаєвич Ярослав. Україна давня і нова. Народ, релігія, культура. — Л., 1996.

Історія українського козацтва: Нариси: У 2 т. — К., 2007.

Костомаров Н. И. Две русские народности. — К.; X., 1991.

Майборода Олександр. Російський націоналізм в Україні (1991—1998 рр.). — К., 1999.

Макарчук Степан. Національна свідомість і етноніми українців у XIX ст. // Україна: Культурна спадщина, національна свідомість, державність: Зб. на пошану проф. Ю. Сливки. — Л., 2000.

Макарчук С. А. Історико-політичне та етнографічне районування України: питання співвіднесеності // Народознавчі зошити. — 2001. — № 3 (39). — трав. — черв.

Макарчук С. [Рецензія] // Укр. іст. журн. — 2007. — № 2. — Рец. на кн.: Толочко П. П. Древнерусская народность: воображаемая или реальная. — М., 2005.

Михайло Грушевський і Західна Україна: Доповіді й повідомлення наук. конф. 26—28 жовтня 1994 р. — Л., 1995.

Моцок В., Макар В., Попик С. та ін. Українці та українська ідентичність у сучасному світі. — Чернівці, 2005.

Наулко В. І. Етнічний склад населення Української РСР. — К., 1965.

Наулко В. І. Хто і відколи живе в Україні. — К., 1998.

Павлюк Степан. Етногенез українців: Спроба теоретичної конструкції. — Л., 2006.

Панашенко В. В. Соціальна еліта Гетьманщини (друга половина XVII—XVIII ст.). — К., 1995.

Петров В. Походження українського народу. — К., 1992.

Сегеда Сергій. Антропологічний склад українського народу: Етногенетич. аспект. — К., 2001.

Сумцов М. Ф. Слобожане: Іст.-етнограф. розвідка. — X., 1918.

Терлецький Любомир. Етногенез українського народу. — Л., 2007.

Трощинський В. Н., Шевченко А. А. Українці в світі. — К., 1999.

Українська душа. — К., 1992.

Українська історіографія на зламі XX—XXI століть: здобутки і проблеми / За ред. Л. Зашкільняка. — Л., 2004.

Чижикова Л. Н. Русско-украинское пограничье. История и судьбы традиционно-бытовой культуры. — М., 1988.

Шлемкевич Микола. Загублена українська людина. — К., 1992.

Яковенко Наталя. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. — Вид. 2-ге. — К., 2005.

bigmir)net TOP 100