Реклама на сайте Связаться с нами

С. А. Макарчук

Етнічна історія України

Навчальний посібник

Київ
"Знання"
2008

На главную
Етнічна історія України. Макарчук С. А.

Етнічна історія як галузь історичної науки

Насамперед нагадаємо, що термін "історія" має два значення:

— будь-якого процесу в часі як такого, що властивий для людського суспільства, і такого, що охоплює розвиток різних явищ природи, наприклад, Всесвіту і Сонячної системи, планети та живої природи, породи тварин, жіночої вагітності й ін.;

— науки, що вивчає розвиток людської цивілізації, народів і держав, сфер суспільного життя від найдавнішого часу до наших днів, а також у значенні науки, що вивчає розвиток у часі будь-яких суб'єктів природи та суспільства.

Власну сферу об'єктивної історичної дійсності, що розвивалася в часі, має також етнічна історія. Як відомо, суспільство — складне багатогранне, різновимірне утворення. До нього належать такі складові, як населення й окремі люди, держави та політичні структури, громади і сім'ї, економіка і культура, релігії й церковне життя, суспільні верстви робітництва, селянства й інтелігенції, етноси і нації, міста й армії та ін.

Тому історичну науку як таку прийнято диференціювати залежно від того, які сфери чи галузі суспільного життя у минулих часах вона вивчає. Отже, існує:

— політична історія, що вивчає у часовому розвитку політичні інститути суспільства, у тому числі історію держави і права, політичних партій, політичних ідей тощо;

— економічна історія, або історія народного господарства, з її внутрішнім поділом на історію промисловості й торгівлі, аграрних відносин і сільськогосподарського виробництва, промислові ремесла;

— історія культури з внутрішнім поділом на історію традиційної культури, історію образотворчого мистецтва, архітектури, пісенну та музичну й ін.;

— історія церкви і релігії, в тому числі католицької, православної, протестантської релігій, мусульманської, буддистської, первісних вірувань;

— історія сім'ї та шлюбних відносин, низки ділянок суспільства в їх історичному розвитку, а серед них також — етнічних утворень, племен, етносів, націй.

Науку, яка досліджує етнічні утворення в їх часовому русі та розвитку, прийнято називати етнічною історією.

В свою чергу коло наукових зацікавлень етнічної історії достатньо широке й охоплює проблеми виникнення етнічних утворень, племен, союзів племен, народностей і націй, що визначаються як етноси різного таксономічного рівня:

— виявлення й опис традиційних культурно-побутових рис етносів, вивчення їх трансформації у часі (поселень, житла, одягу, їжі, традиційних занять, звичаїв і обрядів, народних занять тощо);

— вивчення території розселення етносів, руху етнічних кордонів у часі, зміни національного складу населення на етнічній території, формування національної діаспори та її особливостей у різних країнах;

— дослідження етносоціальної структури суспільства на різних етапах часового розвитку в межах етнічної території, зміни соціального складу окремих етносів і співвідношень між їх соціальними верствами;

— дослідження народної творчості у галузі матеріальної та духовної культури в її історичному розвитку;

— дослідження долі етнокультур в умовах урбанізації суспільств.

bigmir)net TOP 100