Реклама на сайте Связаться с нами

С. А. Макарчук

Етнічна історія України

Навчальний посібник

Київ
"Знання"
2008

На главную
Етнічна історія України. Макарчук С. А.

Список використаної літератури до розділу 16

1. Винниченко В. Відродження нації: У 3 ч. — Київ; Відень, 1920. — (Репринт. перевид. — К., 1990. — Ч. І).

2. Воссоединение Украины с Россией: В 3 т. — К., 1954.

3. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. — К., 1991.

4. Голос України. — 1991. — 3 серп.

5. Історія Української РСР: У 8 т., 10 кн. — К., 1979. — Т. І. — Кн. 2.

6. Історія українського козацтва. Нариси: У 2 т. — К., 2006. — Т. 1.

7. Крип'якевич І. П. Галицько-Волинське князівство. — К., 1984.

8. Літопис руський / За Іпатським списком переклав Л. Махновець. — К., 1989.

9. Літопис Самовидця. — К., 1971.

10. Макарчук С. А. Історико-політичне та етнографічне районування України: питання співвіднесеності // Народознавчі зошити. — 2002. — № 3 (39).

11. Скляренко В. Звідки походить назва "Україна" // Україна. — 1991. — № 1.

12. Тиводар М. Закарпаття: народознавчі роздуми. — Ужгород, 1995.

13. Толочко П. П. Древнерусская народность: воображаемая или реальная. — С. Пб., 2005.

14. Українська народність: нариси соціально-економічної і етнополітичної історії. — К., 1990.

15. Франко І. Українці // І. Франко. Зібрання творів: У 50 т. — К., 1984. — Т. 41.

16. Цитати з Пересопницького Євангелія взято із каталогу словника історії української мови, що складався у 60—70-х роках в Інституті суспільних наук АН УРСР (м. Львів) — нині Інститут українознавства НАН України ім. І. Крип'якевича.

17. Цитати з "АЮЗР" взято із Каталогу Словника історії української мови Інституту українознавства НАН України ім. І. Крип'якевича з посиланням на відповідні томи "АЮЗР".

bigmir)net TOP 100