Реклама на сайте Связаться с нами

С. А. Макарчук

Етнічна історія України

Навчальний посібник

Київ
"Знання"
2008

На главную
Етнічна історія України. Макарчук С. А.

Контрольні запитання до розділу 2

1. Як найдавніший літопис "Повість временннх літ" пояснював походження народоназви "Русь" і утворення давньої Руської держави?

2. Як пояснювали походження етнонімів "слов'яни" і "Русь" автор "Синопсиса" і Феодосій Сафонович?

3. Історію якого народу висвітлював у своїй праці автор "Історії русів"?

4. Чи має наукове підґрунтя так звана теорія пустині Середнього Подніпров'я російського історика Миколи Погодіна?

5. Чому російський царизм та його ідеологи були зацікавлені у запереченні самобутності українського народу?

6. Які існують думки про авторство програмного документа Кирило-Мефодїівського товариства "Закон Божий", або "Книга буття українського народу"?

7. В чому полягало значення праці М. Костомарова "Дві руські народності"?

8. Які самобутні риси українців назвав В. Антонович у праці "Три національні типи народні"?

9. В чому полягає суть історичної схеми Східної Європи М. Грушевського?

10. Яке значення для обґрунтування самобутності українців мали антропологічні дослідження Ф. Вовка?

11. Якими були відмінності у поглядах на етнічну віднесеність русинів Галичини і Закарпаття в істориків народовського і моквофільського напрямів?

12. Яке значення надавав І. Франко суб'єктивному фактору в трансформації "етнічної маси" в націю?

13. Які позитивні риси українського національного типу зазначив І. Франко?

14. Назвіть основних ідеологів українського національного руху XX cт.

bigmir)net TOP 100