Реклама на сайте Связаться с нами

С. А. Макарчук

Етнічна історія України

Навчальний посібник

Київ
"Знання"
2008

На главную
Етнічна історія України. Макарчук С. А.

Список використаної літератури до розділу 3

1. Баран В. Д., Баран Я. В. Історичні витоки українського народу. — К., 2005.

2. Грушевський М. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. — К., 1991. — Т. I. До початку XI віка.

3. Ентогенез та етнічна історія населення Українських Карпат: У 4 т. — Л., 1999. — Т. 1. Археологія та антропологія.

4. Етногенез та рання історія слов'ян: Нові наукові концепції на зламі тисячоліть // Матеріали міжнарод. археолог. конф., 30—31 берез. 2001 p. — Л., 2001.

5. Етнокультурні процеси в Південно-Східній Європі в І тисячолітті н. е.: Зб. наук. праць. — К.; Л., 1999.

6. Ефименко А. Я. История украинского народа. — К., 1990.

7. Йордан. О происхождении и деяниях готов. "Getica" / Вст. статья, перевод, комментарии. Е. Ч. Скржинской. — Изд. 2-е. — С. Пб., 2001.

8. Макарчук С. Історичні неписемні джерела. — Л., 2002.

9. Проблеми походження та історичного розвитку слов'ян: Зб. наук. ст. до 100-річчя В. П. Петрова. — К.; Л., 1997.

10. Прокопий из Кессарии. Война с готами / Пер. с греч. С. П. Кондратьева. — М., 1950.

11. Сєдов В. Освоєння слов'янами лісових земель Східної Європи // Етногенез та рання історія слов'ян: Нові наукові концепції на зламі тисячоліть: Матеріали міжнарод. археолог. конф., 30—31 берез. 2001 р. — Л., 2001.

12. Славяне и Русь в зарубежной историографии: Сб. науч. тр. — К., 1990.

bigmir)net TOP 100