Реклама на сайте Связаться с нами

С. А. Макарчук

Етнічна історія України

Навчальний посібник

Київ
"Знання"
2008

На главную
Етнічна історія України. Макарчук С. А.

Список використаної літератури до розділу 4

1. Вільна Україна. — 1990. — 13 жовт.

2. Грушевський М. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. — К., 1991. — Т. 1. До початку XI віка. — Т. 2. XI—XIII вік.

3. Грушевський М. Ілюстрована історія України. — К.; Л., 1913 (Репринтне відтворення. — К., 1990).

4. Гумилев Л. Н. Характер восточнославянского этногенеза в ХII—ХIII вв. // Этногенез белорусов: Тез. докл. на конф. по проблеме "Этногенез белорусов", 3—6 дек. 1973 г. — Мн., 1973.

5. История СССР с древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции: В 6 т. — М., 1966. — Т. 1.

6. Липа Ю. Призначення України. — Л., 1992.

7. Літопис руський / За Іпатським списком переклав Леонід Махновець. — К., 1989.

8. Ономастика України першого тисячоліття нашої ери. — К., 1992.

9. Пахаджание беларусау: дискусія процягваецца // Перабудова і міжнацыянальные адносіны. — Мн., 1989.

10. Пеняк С. І. Ранньослав'янське і давньослав'янське населення Закарпаття VI—XIII ст. — К., 1980.

11. Прицак О. "Історія починається тоді, коли з'являються писані джерела // Хроніка 2000. Наш край. — 1992. — Вип. 1.

12. Свєшніков І. К. Звенигород: Краєзнавч. нарис. — Л., 1987.

13. Сєдов В. Освоєння слов'янами лісових земель Східної Європи // Етногенез та рання історія слов'ян: Нові наукові концепції на зламі тисячоліть: Матеріали міжнародн. наук. археолог. конф., 30—31 берез. 2001 р. — Л., 2001.

14. Сказание о Мамаевом побоище. — М., 1980.

15. Славяне и Русь (В зарубежной историографии): Сб. науч. тр. — К., 1950.

16. Слово про закон і благодать // Історія української філософії: Хрестоматія / Упоряд. М. Кашуба. — Л., 2004.

17. Тиводар Михайло. Закарпаття: Народознавчі роздуми. — Ужгород, 1995.

18. Толочко П. П. Древнерусская народность. Воображаемая или реальная. — С. Пб., 2005.

19. Толочко П. П. Спорные вопросы ранней истории Киевской Руси // Славяне и Русь в зарубежной историографии. — К., 1990.

bigmir)net TOP 100