Реклама на сайте Связаться с нами

С. А. Макарчук

Етнічна історія України

Навчальний посібник

Київ
"Знання"
2008

На главную
Етнічна історія України. Макарчук С. А.

Список використаної літератури до розділу 7

1. Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы: В 3 т. — М., 1953—1955.

2. Грушевсъкий М. Ілюстрована історія України. — К.; Л., 1913.

3. Документи Богдана Хмельницького / Упоряд. I. Крип'якевич та I. Бучич. — К., 1961.

4. Енциклопедія українознавства / Перевидання в Україні. — Л., 1996. — Т. 5.

5. Ленин В. И. Полное собрание сочинений: В 55 т. — М., 1975. — Т. 31.

6. Літопис Самовидця. — К., 1976.

7. Макарчук С. Державотворчі, національні і соціальні спектри політики Б. Хмельницького // Козацькі війни XVII ст. в історичній свідомості польського та українського народів: Матеріали Другої пол.-укр. наук. зустрічі (Львів, 12—13 жовт. 1995 р.) / За ред. Я. Зашкільняка. — Львів; Люблін, 1996.

8. Макарчук С. Писемні джерела з історії України. — Л., 1999.

9. Мисик Ю. А. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. у першоджерелах // Укр. іст. журн. — 1998. — № 6.

10. Описи Київського намісництва 70—80-х pp. XVIII ст. — К., 1989.

11. Описи Лівобережної України кінця XVIII — початку XIX ст. — К., 1997.

12. Панашенко В. Соціальна еліта Гетьманщини (друга половина XVII—XVIII ст.). — К., 1995.

13. Україна крізь віки. — К., 2000.

14. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. — Вид. 2-ге, перероб. і розширене. — К., 2005.

15. Kaczmarczyk J. Bohdan Chmielnicki. — Warszawa, 1985.

bigmir)net TOP 100