Реклама на сайте Связаться с нами

С. А. Макарчук

Етнічна історія України

Навчальний посібник

Київ
"Знання"
2008

На главную
Етнічна історія України. Макарчук С. А.

Список використаної літератури до розділу 8

1. Гнатюк В. Русини Пряшівської єпархії і їх говори // ЗНТШ. — 1900. — Рік IX. — Кн. 3 і 4 (Т. 25, 26).

2. Берг Л. С. Население Бессарабии: Этнографический состав и численность. — Петроград, 1923.

3. Зеленчук В. С. Розселення та чисельність українського населення Молдавії // Народна творчість та етнографія. — 1978. — № 4.

4. Літопис руський. — К., 1989.

5. Макарчук С. Демографічні втрати українців Холмщини і Підляшшя в другій половині XIX — першій половині XX ст. // Етнічна культура українців: Ювілейн. зб. до 10-річчя кафедри етнології. — Л., 2006.

6. Макарчук С. Український етнос (Виникнення та історичний розвиток). — К., 1992.

7. Макарчук С. Переселення поляків із західних областей України в Польщу в 1944—1946 // Укр. іст. журн. — 2003. — № 3.

8. Пеняк С. І. Ранньослов'янське і давньоруське населення Закарпаття VI—XIII ст. — К., 1980.

9. Свєшніков І. К. Звенигород. Краєзнавчий нарис. — Л., 1987.

10. Тиводар М. Закарпаття: народознавчі роздуми. — Ужгород, 1995.

11. Томашівський С. Угорські русини у світлі мадярської урядової статистики // ЗНТШ. — 1902. — Рік XII. — Кн. 6.

12. Торжество історичної справедливості. — Л., 1968.

13. Центральний державний історичний архів України м. Львів, ф. 309 (НТШ), оп. 1, од. зб. 1095, л. 20.

14. Шляхом до щастя. — Ужгород, 1973.

15. Abrahaw W. Powstanie kosciola Lacinskiego na Rusi. — 1904. — Т. 1.

16. Wircienski H. Rus Chelmska I jej granice etnograficzne // Ziemia. Rok II. — 1911. — № 28.

17. Grabski S. Ziemia Czerwienska — odwieczna nierozerwalna czesc Polski. — Lwow, 1939.

bigmir)net TOP 100