Реклама на сайте Связаться с нами

А. П. Гетьман, М. В. Шульга

Екологічне право України

Підручник

Харків
Право
2005

На главную
Екологічне право України. Гетьман А. П., Шульга М. В.

Права та обов'язки лісокористувачів

Права та обов'язки лісокористувачів досить різні, у зв'язку з чим лісове законодавство поділяє їх на такі, що притаманні постійним лісокористувачам, і ті, що належать тимчасовим лісокористувачам.

Постійні лісокористувачі мають право: на ведення у встановленому порядку лісового господарства; на першочергове спеціальне використання лісових ресурсів, користування земельними ділянками лісового фонду для потреб мисливського господарства, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт; власності на заготовлену продукцію і доходи від її реалізації (крім доходів від реалізації продукції, одержаної від догляду за лісом та інших лісогосподарських заходів); здійснювати у встановленому законодавством порядку будівництво доріг, лісових складів, пожежно-хімічних станцій, господарських приміщень та інших об'єктів, необхідних для ведення лісового господарства та використання лісових ресурсів (ст. 18 ЛК України).

Права тимчасових лісокористувачів дещо обмежені. Так, згідно зі ст. 19 ЛК України вони мають право: здійснювати спеціальне використання лісових ресурсів, користуватися земельними ділянками лісового фонду для потреб мисливського господарства, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей та проведення науково-дослідних робіт відповідно до умов договору; за погодженням з органами місцевого самоврядування, які надали їм у користування земельні ділянки лісового фонду, та постійними лісокористувачами у встановленому законодавством порядку прокладати дороги, обладнувати лісові склади, стоянки для автотранспорту, зводити господарські будівлі та споруди для зберігання і первинної обробки заготовленої сировини тощо.

При цьому, як зазначено в Лісовому кодексі України (ст. 20), права лісокористувачів охороняються законом і можуть бути обмежені лише у випадках, передбачених законодавчими актами. Втручання в діяльність лісокористувачів з боку державних, господарських та інших органів і організацій забороняється за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

Збитки, заподіяні порушенням прав лісокористувачів, підлягають відшкодуванню у повному обсязі.

Що ж до обов'язків постійних лісокористувачів, то вони досить різноманітні. Одні з них безпосередньо пов'язані з необхідністю раціонального використання, відтворення лісових ресурсів, охорони та захисту лісів; інші — з виконанням управлінських функцій у сфері використання, відтворення лісових ресурсів, охорони та захисту лісів; а ще інші — обов'язки постійних лісокористувачів.

До першої групи обов'язків слід віднести такі: забезпечувати відтворення, охорону, захист і підвищення родючості грунтів, продуктивності лісових насаджень і посилення їх корисних властивостей; виконувати інші вимоги законодавства щодо ведення лісового господарства та використання лісових ресурсів; дотримуватись науково обґрунтованих норм і порядку спеціального використання державних та інших ресурсів лісу та користування земельними ділянками лісового фонду; вести лісове господарство; здійснювати спеціальне використання лісових ресурсів та користуватися земельними ділянками лісового фонду способами, які б забезпечували збереження оздоровчих і захисних властивостей лісів, а також створювати сприятливі умови для їх охорони, захисту, використання та відтворення; забезпечувати охорону рідкісних видів рослин і тварин, рідкісних рослинних угруповань відповідно до екологічного законодавства.

Друга група обов'язків постійних лісокористувачів включає такі: виконувати роботи, пов'язані з відведенням у натурі земельних ділянок лісового фонду для спеціального використання лісових ресурсів, потреб мисливського господарства, культурно-оздоровчих, спортивних і туристичних цілей та проведення науково-дослідних робіт; вести первинний облік лісів.

Інші обов'язки (третя група) — це необхідність своєчасно вносити плату за використання лісових ресурсів та не порушувати законні права тимчасових лісокористувачів.

Серед обов'язків тимчасових лісокористувачів слід виокремити такі: забезпечувати користування земельними ділянками лісового фонду відповідно до умов їх надання; вести роботи способами, які б забезпечували збереження оздоровчих і захисних властивостей лісів, а також створювати сприятливі умови для відновлення насаджень, охорони, захисту, використання та відтворення лісів, охорони рідкісних видів флори і фауни; своєчасно вносити плату за спеціальне використання лісових ресурсів; не порушувати права інших лісокористувачів та інші.

bigmir)net TOP 100