Реклама на сайте Связаться с нами

А. П. Гетьман, М. В. Шульга

Екологічне право України

Підручник

Харків
Право
2005

На главную
Екологічне право України. Гетьман А. П., Шульга М. В.

Порядок установлення лімітів на користування об'єктами природно-заповідного фонду

Інструкцією Міністерства екології та природних ресурсів України від 11 травня 1994 року визначено єдиний порядок встановлення лімітів на використання всіх природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення для всіх підприємств, установ, організацій та землевласників, які використовують ці ресурси.

Для природних і біосферних заповідників та національних природних парків розмір лімітів на використання природних ресурсів установлюється відповідно до проектів організації їх територій. Ліміти визначають обсяги природних ресурсів, на основі яких видаються дозволи на спеціальне використання природних ресурсів.

Матеріали про необхідність установлення лімітів на використання природних ресурсів готують власники або підприємства, установи, організації, у віданні яких перебувають території та об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення. Вони повинні містити: клопотання про встановлення лімітів на використання природних ресурсів з обґрунтуванням необхідності такого використання; повну характеристику природних ресурсів, що пропонуються до використання; розрахунки обсягів природних ресурсів, на які пропонується встановити ліміт; встановлені нормативи використання природних ресурсів або розрахунки цих нормативів; рішення науково-технічних рад природних і біосферних заповідників та національних природних парків.

Підприємства, установи, організації, у віданні яких перебувають території природно-заповідного фонду, подають до відповідних наукових установ (у разі необхідності) та державних управлінь охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, обласних, міст Києва та Севастополя клопотання про використання природних ресурсів, які у двотижневий термін від моменту надходження розглядають подані матеріали, погоджують або відмовляють у ньому.

Законодавство передбачає особливості встановлення лімітів основних видів використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення. Так, для встановлення лімітів на використання природних ресурсів у науково-дослідних цілях визначається певна частина природних компонентів, на яких будуть проводитися такі роботи. При цьому уточнюються окремі теми наукових досліджень з метою визначення обсягів природних ресурсів, що можуть бути вилучені з природного середовища для виконання програми робіт.

Встановлення лімітів на використання природних ресурсів в оздоровчих та інших рекреаційних цілях передбачає визначення меж територій, які пропонується використовувати, визначення кількості рекреантів з урахуванням ступеню рекреаційного навантаження, обсягів природних ресурсів, що будуть використані в процесі даної діяльності. Ліміт на даний вид використання природних ресурсів може бути встановлено як на тривалий, так і короткостроковий період. Це залежить від категорії території чи об'єкта природно-заповідного фонду, встановленого режиму його охорони і використання та порушення його природних комплексів.

Встановлення лімітів на використання природних ресурсів в освітньо-виховних цілях передбачає визначення певної частини території чи об'єкта природно-заповідного фонду загальнодержавного значення або його окремого природного ресурсу. Ліміти на даний вид користування встановлюються щорічно.

Встановлення лімітів на використання природних ресурсів для заготівлі деревини передбачає визначення певних обсягів рубок насаджень на природно-заповідних територіях. Заготівля деревини на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду здійснюється в порядку проведення рубок догляду, вибірково-санітарних, суцільних та ін. Щорічне встановлення лімітів на використання природних ресурсів шляхом випасання худоби передбачає визначення меж територій природно-заповідного фонду і кількості голів худоби, яка може випасатися.

Установлення лімітів на використання тваринного світу, за винятком видів, занесених до Червоної книги України, передбачає визначення кількості голів (для звірів) та загальної маси (для рибних запасів), яку буде вилучено з території природно-заповідного фонду. Дані ліміти встановлюються щорічно.

Ліміти на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення можуть установлюватись і для інших видів користування. При цьому визначається певний обсяг природного ресурсу, який передбачається до вилучення або буде піддаватися певному антропогенному впливу.

Затверджені ліміти з матеріалами обґрунтування надсилаються: один примірник — підприємству, установі, організації, що подала клопотання про встановлення лімітів на використання природних ресурсів; другий примірник — у держуправління охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, відповідної області, міст Києва і Севастополя, третій примірник — Раді міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчому комітету відповідної області, міст Києва і Севастополя; четвертий примірник залишається в Міністерстві екології та природних ресурсів України.

bigmir)net TOP 100