Реклама на сайте Связаться с нами

О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко

Теорія держави і права

Академічний курс

Підручник

Київ
Юрінком Інтер
2006

На главную
Теорія держави і права. Зайчук О. В., Оніщенко Н. М.

Держава як елемент політичної системи суспільства

До структури політичної системи суспільства входять різні організації. До суто політичних організацій належать: держава, всі політичні партії, окремі громадські організації, їх характерна ознака — прямий зв'язок з політикою, а безпосереднім завданням їх створення і функціонування є досягнення певної політичної мети, яка обов'язково закріплюється у статутах і полягає у формуванні та здійсненні внутрішньої і зовнішньої політики на різних етапах розвитку суспільства, у політичному та ідеологічному впливі на різні соціальні групи, у реалізації політичних інтересів панівних кіл чи суспільства у цілому.

Держава є організацією безпосередньо політичного владарювання. Всі інші організації, що входять у політичну систему суспільства, беруть участь у здійсненні влади опосередковано, через державу, застосовуючи різні форми співробітництва з нею.

Держава як елемент політичної системи має ряд особливостей:

1. Вона — єдина політична організація, влада якої поширюється у межах територіальних кордонів держави.

2. Вона виступає як єдиний офіційний представник всього суспільства, що об'єднується нею за ознакою громадянства.

3. Вона — єдиний носій суверенітету, тобто тільки держава має верховенство щодо всіх інших влад усередині країни і є незалежною від будь-якої іншої іноземної влади.

4. Вона має монопольне право на правотворчість, видаючи закони та підзаконні акти, обов'язкові для виконання всіма органами, підприємствами, організаціями, посадовими та фізичними особами.

5. Вона координує основні сторони життя суспільства.

6. Вона — єдина у політичній системі організація, яка наділена правоохоронними органами.

7. Тільки вона має збройні сили і органи безпеки.

8. Лише вона має легальну можливість застосування методів примусу щодо населення з метою захисту конституційного устрою, державної цілісності, захисту прав та законних інтересів громадян.

9. Держава наділена єдністю законодавчих, управлінських і контрольних функцій.

10. Вона має систему примусового оподаткування, обов'язкових платежів, що забезпечують її економічну самостійність.

bigmir)net TOP 100