Реклама на сайте Связаться с нами

О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко

Теорія держави і права

Академічний курс

Підручник

Київ
Юрінком Інтер
2006

На главную
Теорія держави і права. Зайчук О. В., Оніщенко Н. М.

Право, законність, правопорядок

У правовій системі суспільства є три категорії, що тісно взаємопов'язані між собою. Це право як система загальнообов'язкових норм; законність як рівень реалізації правового закону та правопорядок як рівень правового регулювання суспільних відносин.

Вказані категорії мають самостійне значення, характеризуються певним функціональним призначенням, структурою, принципами та змістом. Однак у процесі регулювання суспільних відносин вони є взаємодіючими і взаємопов'язаними, оскільки законність забезпечує реалізацію права, а правопорядок є результатом дії законності та права.

Взаємодія права, законності та правопорядку засновується на наявності спільних рис цих категорій та відмінностей.

Спільні риси забезпечують суспільно-політичний зміст права, законності і правопорядку, адже вони:

— засновуються на єдиних принципах;

— взаємопов'язані з державною владою;

— функціонують в суспільстві;

— мають спільний державно-владний зміст;

— пов'язуються з інтересами певних суб'єктів (народу, держави, групи чи індивідууму);

— вони пов'язані з правами, свободами та обов'язками суб'єктів права;

— відображаються у відповідальності;

— мають формальну визначеність;

— характеризуються наявністю структури та змісту;

— мають певне функціональне призначення;

— охороняються і гарантуються державою;

— забезпечують функціонування суспільства як певним чином упорядкованої соціальної системи.

Наявність спільних рис не відкидає, а стверджує наявність відмінностей, які визначають якісну самостійність цих категорій. Схематично ці відмінності можливо визначити за наступними підставами:

За змістом та характером


Право Законність Правопорядок
Це встановлена законом державна воля, що має формальну визначеність та нормативний вираз Є стороною правової дійсності, характеризує діяльність суб'єктів права, є методом, принципом, режимом Стан правового життя суспільства, система правових відносин та зв'язків

За призначенням у процесі реалізації волі влади і народу


Право Законність Правопорядок
Засіб формування та закріплення норм Правова якість актів, що закріплюють волю та забезпечення їх реалізації Це реалізоване право, реалізована воля влади та народу

За розвитком правової матерії


Право Законність Правопорядок
Складає початковий етап, тобто правове закріплення Правовий рух, що забезпечує реалізацію права та можливість досягнення правового результату Є кінцевим результатом, оскільки визначає рівень упорядкованості суспільних відносин правом

За функціональним призначенням у сфері права


Право Законність Правопорядок
Є юридичною основою правопорядку Засіб встановлення правопорядку та його вимога Результат дії права та законності

За урегулюванням суспільних відносин


Право Законність Правопорядок
Визначає можливість регулювання суспільних відносин Визначає реальність реалізації процесу регулювання суспільних відносин Характеризує дієвість регулювання суспільних відносин

Таким чином, право та законність є своєрідними інструментами, що забезпечують досягнення певної мети — ефективний правопорядок. Тому досконалість правопорядку безпосередньо залежить від рівня законності та якості права як засобу надання суспільству рис системності.

bigmir)net TOP 100