Реклама на сайте Связаться с нами
Словник з політології

Архія

На главную
Словник з політології
Політологія. Юрій М. Ф.

Архія (від грец. αρχη — влада, правління) — організоване і кероване політичною владою суспільство, яке утворює державу. Поняття «архія» протистоїть поняттю анархія, що значить безвладдя, ідея бездержавної організації суспільного життя. У політичній теорії за допомогою цього поняття визначають якісний етап переходу суспільства від природного до державного стану, до соціально-організованого (цивілізованого) суспільного устрою, в якому виникають такі інститути, як держава, політика, влада, право, уряд і підлеглі тощо. Платон, Арістотель, представники грецької класичної політичної думки, описували і досліджували такі державні форми правління, як монархія (єдиноправство), олігархія (влада заможних верств). Разом з цим термін архія вживається і для визначення певних політичних різновидів правління, які не обов’язково мають державне оформлення: олігархія (правління певного клану, групи), поліархія (множинна форма правління різних осіб, родин).

Поняття «архія» є синонімом іншого грецького найменування влади («кратія»). У «Політиці» і «Політії» Арістотель досліджує державний лад афінської демократії, держави Спарти і македонської монархії, наголошуючи, що демократія і олігархія — головні форми державного устрою. Традиційні і сучасні політичні теорії широко вживають термін «кратія» у сполученні зі словами, які визначають суб’єкт владного правління, характер державної влади: аристократія (правління найкращих); тимократія (правління найгірших); демократія (правління народу); плутократія (влада багатіїв); охлократія (влада натовпу); геронтократія (влада старійшин); теократія (правління церковної верхівки). Сучасний політологічний лексикон поповнився такими неологізмами, як технократія (влада технічних фахівців); мілітократія (влада військових); бюрократія (влада чиновників); ідеократія (влада ідеологів); інфократія (влада володарів інформації); меритократія (правління достойних); партократія (влада партійних функціонерів) тощо.

bigmir)net TOP 100