Реклама на сайте Связаться с нами
Словник з політології

Бізнес

На главную
Словник з політології
Політологія. Юрій М. Ф.

Бізнес (англ. business — справа, заняття) діяльність юридичних і фізичних осіб у сфері виготовлення, придбання, продажу товарів або надання послуг в обмін на інші товари, послуги, гроші з метою одержання прибутку чи певної вигоди. Термін «бізнес» ширший змістом, ніж споріднений з ним «підприємництво», оскільки охоплює відносини між усіма учасниками ринкової економіки і включає діяльність не лише підприємців, а й споживачів, найманих працівників, державних структур. Бізнес іноді трактується примітивно як перепродаж товарів з метою наживи і ототожнюється зі спекуляцією. Однак у бізнесу, на відміну від спекуляції, важливим вважається не лише одержання прибутку, а й ступінь корисності бізнесу для населення.

Сутнісний зміст бізнесу як системи становить уся сукупність відносин між людьми, що складаються у процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання. Бізнес як високорозвинена система виникає за наявності ринкових відносин зі значною кількістю покупців і продавців, з притаманною їм конкуренцією, розгалуженою інфраструктурою, системою управління (менеджментом), вивченням попиту і пропозиції, маркетингом та іншими елементами.

Основні різновиди бізнесу: венчурний бізнес — сукупність підприємств і фірм, що займаються науковими дослідженнями і розробками, створенням і запровадженням нововведень на замовлення держави, великих компаній і фірм; малий бізнес — система економічно самостійних (адміністративно незалежних від державних чи інших установ) малих і середніх підприємств, зорієнтованих на формування структури і обсягів виробництва під впливом ринкового попиту на товари і послуги; міжнародний бізнес — підприємницька діяльність, поширена на міжнародну економічну сферу. З юридичної точки зору бізнес іноді розмежовують на законний і незаконний. Законним називають бізнес, що відповідає законодавчим та іншим нормативним регуляторам, які визначають правові норми взаємовідносин між його учасниками, міру їхньої відповідальності один перед одним. Незаконним вважається підпільний (тіньовий) бізнес.

Головним суб’єктом бізнесу є бізнесмен (англ. businessman), підприємець, комерсант — людина, яка організовує вигідну справу з метою одержання прибутку. Правовий, соціальний та економічний статус бізнесмена в суспільстві залежить не лише від розміру його капіталу, а й від його внеску в розвиток виробничої діяльності, створення нових робочих місць, допомоги держави, регіонів тощо. Важливе значення для розвитку бізнесу має стимулювання правовими засобами та утвердження у суспільній практиці морально-етичних засад діяльності його суб’єктів. Відомий теоретик японського менеджменту К. Мацусіта до таких засад відносить 7 основних цінностей: чесність, господарність, безперервне вдосконалення своїх знань, повагу й розуміння оточення, постійне пристосування до навколишнього світу й законів його розвитку, вдячне ставлення до одержаних від суспільства благ, праця на його благо.

bigmir)net TOP 100