Реклама на сайте Связаться с нами
Словник з політології

Верховна Рада України

На главную
Словник з політології
Політологія. Юрій М. Ф.

Верховна Рада України (парламент) — єдиний орган законодавчої влади в Україні. Складається з 450 народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні строком на чотири роки. Зі свого складу Верховна Рада (ВР) обирає Голову ВР, першого заступника і заступника Голови ВР та відкликає їх. ВР утворює свої комітети і обирає голів цих комітетів. Комітети здійснюють законопроектну роботу, готують і попередньо розглядають питання, віднесені до повноважень ВР. У складі Ради, крім того, можуть утворюватися тимчасові спеціальні комісії для підготовки і попереднього розгляду питань, а також тимчасові слідчі комісії.

ВР працює сесійно і є повноважною за умови обрання не менш як двох третин від її конституційного складу. Засідання ВР проводяться відкрито. Закрите засідання проводиться за рішенням більшості від конституційного складу ВР. Рішення ВР приймаються виключно на її пленарних засіданнях шляхом голосування народними депутатами України. Повноваження ВР визначені Конституцією України. До них, зокрема, належать: внесення змін до Конституції України; призначення всеукраїнського референдуму; прийняття законів; затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього; контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення щодо звіту про його виконання; визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики; затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля; призначення виборів Президента України у строки, передбачені Конституцією; заслуховування щорічних та позачергових послань Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України; оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення миру, схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України; усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури (імпічменту), встановленому Конституцією; розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України; надання згоди на призначення Президентом України Прем’єр-міністра України; здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до Конституції; затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України, здійснення контролю за їх використанням; призначення чи обрання на посади, звільнення з посад, надання згоди на призначення і звільнення з посад осіб у випадках, передбачених цією Конституцією; призначення на посади та звільнення з посад Голови та інших членів Рахункової палати; призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого ВР з прав людини, заслуховування його щорічних доповідей про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні; призначення на посаду та звільнення з посади голови Національного банку України за поданням Президента України; призначення та звільнення половини складу Ради Національного банку України; призначення половини Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; призначення на посаду та припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії за поданням Президента України; затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій Збройних Сил України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також Міністерства внутрішніх справ України; схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, про направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави чи про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України; надання згоди на призначення на посади та звільнення з посад Президентом України голови Антимонопольного комітету України, голови Фонду державного майна України, голови Державного комітету телебачення і радіомовлення; надання згоди на призначення Президентом України на посаду генерального прокурора України; висловлення недовіри генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади; призначення третини складу Конституційного Суду України; обрання суддів безстроково; дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим за наявності висновку Конституційного Суду України про порушення нею Конституції України або законів України; призначення позачергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим; утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів; призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування; затвердження протягом двох днів з моменту звернення президента України указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації; надання у встановлений законом строк згоди на обов’язковість міжнародних договорів України та денонсація міжнародних договорів України; здійснення парламентського контролю у межах, визначених Конституцією; прийняття рішення про направлення запиту до Президента України на вимогу народного депутата України, групи народних депутатів чи комітету ВР, попередньо підтриману не менш як однією третиною від конституційного складу ВР; призначення на посаду та звільнення з посади керівника апарату ВР; затвердження кошторису ВР та структури її апарату; затвердження переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації; визначення правових засад вилучення об’єктів права приватної власності (ст. 85). Конституцією також передбачений перелік питань, які мають регулюватися виключно законами України (ст. 92), нею ж закріплено право законодавчої ініціативи за Президентом, народними депутатами, Кабінетом Міністрів і Національним банком України. Закони приймаються здебільшого простою більшістю конституційного складу ВР, а у деяких випадках (напр., щодо змін Конституції) — кваліфікованою більшістю. Закон підписує Голова ВР і надсилає його Президентові України для підпису і обнародування. Крім законів, ВР приймає постанови та деякі інші акти.

Повноваження ВР припиняються у день відкриття першого засідання ВР нового скликання. Крім того, Президент України може достроково припинити повноваження ВР, якщо протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися (ст. 90 Конституції України).

Див. також Парламент, Парламентаризм, Парламентська процедура.

bigmir)net TOP 100