Реклама на сайте Связаться с нами
Словник з політології

Вибори

На главную
Словник з політології
Політологія. Юрій М. Ф.

Вибори — процедура безпосереднього обрання або висунення певних осіб шляхом відкритого чи закритого (таємного) голосування для виконання громадських функцій, один із способів інституювання державної влади, найпоширеніший механізм створення органів та інститутів влади. Вибори відповідають республіканському типові організації влади, коли вона є «res publiка» — справа народу. Згідно з ідеєю республіканізму народові належить реальний мандат влади, який громадяни періодично вручають, делегують обмеженому колу людей. На ідеї володіння кожним дієздатним громадянином владними повноваженнями і передачі їх своїм повноважним представникам, як відомо, ґрунтується будь-який парламентаризм. Що ж до акту голосування на виборах, то його можна оцінити як процедуру передачі влади, а ухиляння від участі у виборах — як незгоду її передавати, використовувати її у такий спосіб або й як відмову від влади. Відтак вибори є не самим тільки вибором («choise»), головним у них є обрання («election»), делегування повноважень, наділення владою, визнання вищої авторитетності за ватажком, лідером, певною посадовою особою тощо. Це концентрація волі багатьох, зосередження їх у волі представника або представницького органу з метою поєднання їх у цілісну й гармонійну мозаїку спільної волі — у суспільну владу. Таким чином, вибори є цивілізованою, правовою формою завоювання й оновлення влади, приведення її структур та діяльності у відповідність до вимог життя. Вони становлять демократичний спосіб формування, періодичної чи позачергової зміни персонального складу органів державної влади або підтвердження повноважень на новий, визначений строк, процедуру призначення посадових осіб через вільне волевиявлення правоздатних громадян, через голосування за кандидатів, висунутих відповідно до встановлених законом правил та процедур.

Політичні вибори — це формування керівних органів державної влади всіх рівнів — партій, суспільних організацій, призначення представників будь-якої громади, делегатів до представницьких зборів, з’їздів тощо. Вибори треба називати також і прийняття колегіального рішення (голосуванням чи то за принципом консенсусу), коли якась думка, її формулювання визнається всіма або більшістю спільною, правдивою, «обирається» як обов’язкова для всіх. Залежно від предмета обрання розрізняють вибори президентські, парламентські й муніципальні (місцеві). З огляду на причини їх проведення вибори можуть бути черговими (проводяться у зв’язку із закінченням строку повноважень виборного органу), позачерговими (їх проводять внаслідок дострокового припинення виборним органом своєї діяльності — дострокового розпуску парламенту, смерті або відставки президента країни), додатковими (проводяться для поповнення представницького закладу, якщо з його складу вибув один або кілька членів).

Політичні вибори не зводяться до самого тільки голосування. Це масова кампанія, широкий комплекс заходів та процедур по формуванню керівних органів у державі. Головними серед них є такі: призначення виборів та визначення дати їх проведення; визначення виборчих округів та виборчих дільниць; утворення виборчих комісій (центральної, окружних, територіальних, дільничних); складання списків виборців; висування та реєстрація кандидатів; проведення передвиборної агітації; власне голосування; підрахунок голосів; оприлюднення результатів голосування; проведення в разі необхідності повторного голосування чи повторних виборів.

Див. також Змішана виборча система, Мажоритарна виборча система, Пропорційна виборча система.

bigmir)net TOP 100