Реклама на сайте Связаться с нами
Словник з політології

Герменевтика політична

На главную
Словник з політології
Політологія. Юрій М. Ф.

Герменевтика політична (грец. ερμηνευτιχη від ερμηνευω — пояснюю) — одна з галузей прикладної політології, зорієнтована на тлумачення, інтерпретацію політичних документів. Активно розробляється у Німеччині, Австрії, Швеції, США. У 20-х pp. 20 ст. німецький вчений В. Дільтей розглядав герменевтику як «мистецтво розуміння письмово фіксованих життєвих проявів». Сучасні представники філософії політики трактують герменевтику як одну з методологічних основ гуманітарного знання.

Герменевтика політична має справу з політичними документами (законами, програмами, заявами, статтями, дослідженнями тощо). Вона забезпечує їх ідентичне тлумачення всіма зацікавленими суб’єктами політичного життя. Герменевтика політична виходить з того, що розуміння тієї або іншої письмово чи усно вираженої політичної думки (ідеї) реалізується через її інтерпретацію, тлумачення і між ними має бути взаємозалежність, а не протилежність. Конфлікт між поясненням, розумінням того чи іншого прояву політичного життя — це вираз різних способів (форм) політичного буття, і він має бути пояснений відповідними поняттями. Тому герменевтика політична наполягає на чіткій визначеності сфери дій тих чи інших способів інтерпретації. Це особливо важливо для ситуацій, які склалися в сьогоднішній Україні, коли політична сфера лише складається, лише формуються суб’єкти політики, визначаються механізми (способи) їх функціонування і взаємодій, виробляється багато в чому новий понятійний апарат шляхом запозичення (калькування) термінів з інших мов і галузей знання і частково шляхом створення нових слів і словосполучень. За таких умов особливо зростає значення іманентного розуміння та тлумачення нових понять, поступове введення їх у нормативну політичну лексику української мови.

Див. також Прикладна політологія.

bigmir)net TOP 100