Реклама на сайте Связаться с нами
Словник з політології

Глобальні проблеми сучасності

На главную
Словник з політології
Політологія. Юрій М. Ф.

Глобальні проблеми сучасності — сукупність суперечливих процесів, які складають зміст сучасної кризи світової цивілізації. Глобальні проблеми сучасності створюють загрозу нормальному розвиткові і навіть самому існуванню всіх країн світу і потребують для відвернення цих катастрофічних наслідків їх спільних зусиль, тобто мають всеохоплюючий, планетарний, глобальний характер.

Джерела глобальних проблем сучасності можна дещо умовно поділити на дві групи: поглиблення суперечностей між людиною та природою (екологічні, продовольчі, енергетичні та деякі інші проблеми) та у відносинах між людьми (проблеми війни та миру, захисту і розвитку духовного середовища, демографії, боротьби із злочинністю тощо). Набуття цими суперечностями характеру глобальних проблем сучасності зумовлене безпрецедентним загостренням протиріч людської діяльності, зростанням масштабів її неконтрольованого впливу на природне та суспільне середовище, реальною загрозою перетворення наслідків цих процесів на невідворотні («ядерна зима», вичерпання ресурсів, зникнення озонового шару і т. ін.).

Як самі глобальні проблеми сучасності, так і визначення шляхів їх розв’язання мають комплексний, міждисциплінарний характер, і це потребує не лише глобальної інтеграції зусиль всіх країн світу, але й відповідно до вчення В. І. Вернадського про ноосферу — інтеграції філософсько-політичних, природничих і техніко-економічних знань та відповідних сфер людської діяльності.

Однією з найважливіших передумов такої «подвійної» інтеграції та наступного розв’язання глобальних проблем сучасності є докорінна зміна парадигми політики: відхід всіх країн світу від конфліктної, конфронтаційної орієнтації, перехід до глобального конструктивного співробітництва на засадах визнання пріоритету загальнолюдських цінностей, спільний пошук найефективніших шляхів формування глобального — за виразом Л. Брауна — «життєздатного суспільства».

Див. також Глобалізація.

bigmir)net TOP 100