Реклама на сайте Связаться с нами
Словник з політології

Громадянство України

На главную
Словник з політології
Політологія. Юрій М. Ф.

Громадянство України — постійний правовий зв’язок особи і Української держави, який знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов’язках. Громадянство України регулюється Конституцією України, Законом «Про громадянство України» (1991) та іншими законами. Відповідно до ст. 4 Конституції в Україні існує єдине громадянство. За Законом «Про громадянство України» громадянами України є: особи, які на момент вступу в дію цього Закону проживали в Україні, які не є громадянами інших держав і які не заперечують проти громадянства України; особи, які працюють за державним направленням, проходять військову службу, навчаються за межами України, за умов, якщо вони народилися чи довели, що постійно проживали в Україні до моменту виїзду за кордон, не перебувають у громадянстві інших держав і виявили бажання у встановлені строки стати громадянами України; особи, які набули громадянства України відповідно до Закону. Документами, які підтверджують громадянство України, є паспорт громадянина України, для військовослужбовців — військова книжка, а для осіб до 16 років — свідоцтво про народження. Громадянство України набувається при наявності передбачених Законом про громадянство України підстав (ст. 12): за народженням, за походженням, через прийняття до громадянства України, через поновлення у громадянстві України, за іншими підставами, передбаченими Законом; за підставами, передбаченими міжнародними договорами України. Умовами прийняття до громадянства України є: відмова від іноземного громадянства; постійне проживання на території України протягом п’яти років; володіння українською мовою в обсязі, достатньому для спілкування; наявність законних джерел існування; визнання і виконання Конституції України. Припинення громадянства України можливе: внаслідок виходу з громадянства України; внаслідок втрати громадянства України; за підставами, передбаченими міжнародними договорами України. Громадянство України втрачається: внаслідок вступу особи на військову службу, в службу безпеки, поліцію, органи юстиції або в інші органи державної влади та управління в іноземній державі без згоди на те державних органів України; якщо громадянство України набуто внаслідок свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів; якщо особа, яка перебуває за межами України, не стала на консульський облік протягом п’яти років. Органами, які беруть участь у вирішенні питань громадянства України, є: органи внутрішніх справ, Міністерство закордонних справ України, дипломатичні представництва та консульські установи України. Рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, а також про надання притулку в Україні приймає Президент України (ст. 106 Конституції України).

Див. також Громадянин, Громадянство.

bigmir)net TOP 100