Реклама на сайте Связаться с нами
Словник з політології

Дебати політичні

На главную
Словник з політології
Політологія. Юрій М. Ф.

Дебати політичні (від франц. debats) — обговорення, обмін думками, дискусії на зборах, з’їздах, конференціях, у парламентах, на мітингах, у засобах масової інформації з актуальних проблем політичного життя. У ході дебатів політичних здійснюються контакти між різними суб’єктами політики: від окремих осіб до структурних підрозділів держави, всередині суспільства та його частин (малих груп, у товаристві лідерів, між опонентами, організаціями і т. ін.), в різних ситуаціях — спонтанних (на мітингу), організованих (в ділових відносинах, у трудовій політичній діяльності), між лідерами і масами (на зборах, конференціях і т. ін.), а також у зовнішньополітичній діяльності (міжнародні дебати політичні). Постійна участь держави в міжнародних дебатах політичних з різноманітних політичних проблем свідчить про її авторитет у світі. Дебати політичні, як правило, закінчуються прийняттям будь-яких політичних документів (протоколу, угоди, декларації, договору і т. ін.).

Найпоширенішими є три типи дебатів політичних: внутрішньопартійні, міжпартійні та парламентські. Внутрішньопартійні дебати політичні здійснюються щодо загальних організаційних, ідеологічних, соціально-економічних та політичних проблем з метою з’ясування, формулювання і обгрунтування програмних засад, формування ідеології та політичної доктрини. Міжпартійні дебати політичні найактивніше проводяться в умовах передвиборчих кампаній, у періоди загострення боротьби за владу з метою формування громадської думки на свою користь та залучення якомога більшої кількості прибічників. Парламентські дебати політичні — це, як правило, офіційно встановлений регламент обговорення депутатами різноманітних проблем: законодавства або діяльності уряду та здійснення щодо останньої парламентського контролю; державних програм та звітів і інформацій про їх виконання; щорічних та позачергових доповідей президента про внутрішню і зовнішню політику; звернень, заяв та інших документів політичного характеру. У ході парламентських дебатів народні депутати мають право виступати від свого імені (особисто), а також від імені своїх фракцій та груп або постійних комісій, які їх уповноважили. Дебати політичні проводяться в різних формах, серед яких найпоширенішими є виступи, полеміка, діалоги, статті у пресі, телетурніри. Успіх в дебатах політичних залежить від низки різноманітних чинників — адресності, цілеспрямованості, аргументованості, емоційності, швидкості реакції на випади політичних супротивників, уміння користуватися риторичними засобами. Дебати політичні можуть мати або гострий, конфліктний, або спокійний, мирний характер. Рівень дебатів політичних характеризує політичні відносини в суспільстві, політичну та громадянську культуру. З розвитком політичної культури суб’єктів останні набувають цивілізованого характеру, ведуться без тиску і взаємних звинувачень.

Див. також Дискусія політична, Парламентські дебати, Полеміка, Політична культура.

bigmir)net TOP 100