Реклама на сайте Связаться с нами
Словник з політології

Іудаїзм

На главную
Словник з політології
Політологія. Юрій М. Ф.

Іудаїзм — одна з монотеїстичних релігій, поширена головним чином серед євреїв. Культ Ягве, бога племені Іуди, який відіграв основну роль у становленні давньоєврейської держави, перетворився з часом на загальнодержавний культ, а згодом — і культ єдиного Бога. У вузькому тлумаченні під іудаїзмом розумілася релігія, яка виникла на межі 2—1 тисячол. до н. е. серед єврейських племен. У ширшому розумінні — це комплекс правових, морально-етичних, філософських і релігійних уявлень, які протягом майже чотирьох тисячоліть визначали устрій і спосіб життя євреїв. Ще на ранній стадії свого становлення іудаїзм вийшов за межі духовної сфери і активно увійшов у суспільно-політичну практику. Структура іудаїзму стає розгалуженою і включає щонайменше сім основних елементів: 1) вчення про Бога, сутність Всесвіту і людини; 2) Святе Письмо; 3) звід релігійних законів, які охоплюють також галузь світського права; 4) порядок виконання релігійного ритуалу; 5) систему релігійних інститутів; 6) кодекс морально-етичних відносин; 7) концепцію богообраності народу Ізраїлю і його месіанського призначення. Після падіння Ізраїлю під ударами Ассирії у 722 р. до н. е. і захоплення Іудеї військами вавилонського царя Навуходоносора в 586 р. до н. е. починається розсіяння (діаспора) євреїв. Після цих трагічних подій іудаїзм стає ідейним прапором відновлення державної самостійності і формою руху до повернення на землю біблійних предків з метою відбудови Єрусалимського храму — центру поклоніння Ягве. Із середини 19 ст. серед євреїв Зх. Європи і США посилюється рух за спрощення або скасування найархаїчніших приписів іудаїзму. Різні філософські і релігійно-політичні відгалуження цього руху отримали назву «реформізм», тобто реформований іудаїзм. Виникає також консервативний іудаїзм — проміжна ланка між ортодоксальним і реформістським напрямами в іудаїзмі. Серед єврейських інтелектуалів Європи надзвичайної популярності набувають ідеї Хаскали (просвітництва), спрямовані на секуляризацію єврейського життя, наближення його до світської культури розвинених європейських країн. У кін. 19 — на поч. 20 ст. найбільшого впливу серед євреїв набуває концепція сіонізму, в основі якої закладено ідею створення єврейської держави. Це сприяло політизації багатьох положень іудаїзму. Після утворення у травні 1948 р. держави Ізраїль вона стає притягальним центром для віруючих іудаїстів усіх напрямів і течій. Хоча іудаїзм так і не отримав в Ізраїлі законодавчо оформленого статусу офіційної релігії, його інститути тісно переплетені з державними структурами і фінансуються з державного бюджету. В Ізраїлі діє т. зв. загальноприйнята згода — компроміс між усіма політичними силами країни, країні налічується майже 200 релігійних рад (моацот датіот); 450 рабинів, які перебувають на державній службі, відають оформленням актів громадянського стану, здійснюють контроль за кашрутом (системою заборон і дозволів стосовно їжі) і правильним дотриманням суботи та інших єврейських свят, ведуть відповідну роботу в армії. Іудаїзм в Україні відомий з часів Київської Русі. В 11—13 ст. в Україні працювали відомі талмудисти і знавці Кабали — Мойсей Київський, Іса Чернігівський, Ісаак Руський. На 1356 р. припадає найдавніша згадка про єврейську громаду у Львові, 1404 — у Дрогобичі, 1410 — у Луцьку. Після Люблінської унії 1569 р. присутність євреїв в Україні розширюється; у 16 ст. вони вже побудували велику кількість синагог. Упродовж 17—18 ст. поміж єврейства посилюються месіанські очікування; розвивається хасидизм. З 19 ст. у середовищі єврейської інтелігенції активізується рух за перебудову традиційного побуту, перегляд «талмудистичної архаїки», широке просвітництво і реформу іудаїзму. Після 1917 p. іудаїзм в Україні поділив долю інших релігійних організацій. Починаючи з 1991 p., в незалежній Україні створено умови для відродження національно-культурного і релігійного життя євреїв. Діють такі об’єднання іудаїзму: Об’єднання іудейських релігійних організацій (67 громад), Всеукраїнський конгрес іудейських громад (26), Релігійні громади прогресивного іудаїзму (14), Іудохристиянство (16 громад). За даними ООН, у сучасному світі налічується близько 14 млн. іудаїстів.

bigmir)net TOP 100