Реклама на сайте Связаться с нами
Реферати з банківської справи

Характеристика міжбанківських розрахунків

Реферат

На главную
Реферати з банківської справи

Характерною рисою моделі сьомої є те, що банк має змогу динамічно обмежувати повноваження філій щодо виконання розрахункових та інших операцій. Це реалізується за допомогою операційних правил, які є додатковим механізмом, органічно вбудованим у САБ.

Інформаційна модель (модель 0). Обслуговування в СЕП за такою моделлю виконується без злиття рахунків філій банку і полягає в наданні банку додаткової інформації про роботу його філій у СЕП у межах територіального управління Національного банку.

Для отримання додаткової інформації про роботу філій у СЕП з використанням інформаційної моделі банку необхідно подати клопотання до територіального управління НБУ за місцем обслуговування філій.

Для роботи в СЕП за консолідованим коррахунком банк повинен одержати відповідний дозвіл. Дозвіл на роботу в СЕП за першою моделлю обслуговування консолідованого рахунка надається обласній дирекції територіальним управлінням Національного банку, що її обслуговує.

Для його одержання банк подає пакет документів, що підтверджує його організаційну, функціональну та технологічну готовність до роботи в СЕП за консолідованим коррахунком, а також здатність програмного забезпечення до роботи з ІПС (клопотання банку про перехід банку в цілому або окремих його філій на роботу в СЕП за консолідованим коррахунком; дві належним чином оформлені копії положення банку про порядок здійснення міжбанківських розрахунків банком та його філіями за консолідованим коррахунком).

Положення повинно включати:

• опис технологічної моделі;

• опис моделі бухгалтерського обліку, у тому числі (для моделей із використанням ВПС) порядок проведення операцій за відсутності (недостатності) коштів на кореспондентському рахунку банку;

• опис системи захисту (для моделей із використанням ВПС);

• регламент функціонування платіжної системи банку (для моделей із використанням ВПС).

Рішення щодо можливості обслуговування банку в СЕП за консолідованим рахунком приймається Національним банком у місячний строк.

Не пізніше визначеної дати переходу банк переоформляє з Національним банком договір на інформаційно-розрахункове обслуговування в системі електронних платежів або вносить до нього необхідні зміни з урахуванням особливостей обслуговування консолідованого коррахунка.

Коррахунки, які були відкриті філіям банку в територіальних управліннях НБУ, у разі розірвання договорів закриваються, залишки коштів на них перераховуються на консолідований кореспондентський рахунок банку згідно з технологією переходу, визначеною НБУ.

У разі потреби переходу з однієї моделі обслуговування консолідованого коррахунку на іншу, банк подає до НБУ пакет документів, а також надсилає повідомлення про це до Національного банку. У разі надання банку дозволу попередній дозвіл втрачає чинність.

Розрахунки за результатами клірингу в певній платіжній системі здійснюються розрахунковим банком, що обслуговує цю систему, згідно з правилами платіжної системи і взаємними угодами між її учасниками, узгодженими з вимогами чинного законодавства та нормативно-правових актів НБУ. Правила платіжної системи та умови договорів, що регулюють відносини сторін при здійсненні розрахунків, з метою мінімізації ризиків у системі, повинні визначати порядок врегулювання випадків неможливості виконання банками-учасниками своїх зобов’язань.

У разі виконання банком функцій розрахункового клірингу здійснюється за рахунками банків-учасників розрахунків, що відкриті в розрахунковому банку. Взаємовідносини розрахункового банку з банками-учасниками, права й обов’язки сторін визначаються установчими документами розрахункового банку та укладеними договорами.

У разі виконання функцій розрахункового банку Національним банком розрахунки за результатами клірингу здійснюються відповідно до бухгалтерської моделі роботи розрахункового банку, визначеної нормативно-правовими актами НБУ, з відображенням остаточних розрахункових сальдо за коррахунками, відкритими в його територіальних управліннях.

Розрахунковий банк згідно із взаємними угодами несе відповідальність перед банками-учасниками розрахунків за своєчасність проведення розрахунків за результатами клірингу.

Порядок здійснення розрахунків через ВПС регулюється відповідними документами банків, яким належать ці системи, і повинен відповідати вимогам чинного законодавства та нормативно-правових актів НБУ. При здійсненні розрахунків через ВПС банк та його філії зобов’язані дотримуватися таких вимог:

• початкові платежі від філії приймаються банком лише в межах коштів на його кореспондентському рахунку;

• філія, початкові платежі якої не можуть бути прийняті банком до виконання через відсутність (недостатність) коштів на рахунку банку, не проводить списання коштів з рахунка платника, а невиконані розрахункові документи платника того самого дня обліковує на відповідному позабалансовому рахунку та надсилає йому письмове повідомлення встановленої форми про невиконання розрахункового документа із зазначенням причини. Платник, отримавши повідомлення філії, для забезпечення своїх прав щодо виконання розрахункових документів, може вжити заходів відповідно до чинного законодавства.

Комерційний банк та його філії, що здійснюють розрахунки через ВПС, повинні:

а) дотримуватися загальних технологічних вимог та вимог інформаційної безпеки, які встановлюються Національним банком;

б) щодня надавати до ЦРП агреговану інформацію про внутрішньо-банківські міжобласні платежі;

в) на вимогу ІПС надавати інформацію про проходження платежів від СЕП до філій-отримувачів платежів;

г) на вимогу ЦРП надавати іншу інформацію про роботу ВПС. Транспортні потреби філій, які є учасниками ВПС, можуть забезпечуватися системою електронної пошти НБУ. Програмні засоби вузла системи ЕП передаються користувачам на підставі договору.

Міжбанківські розрахунки виконуються в строк до трьох операційних днів і вважаються завершеними з часу зарахування коштів на коррахунок банку одержувача.

Внутрішньобанківські розрахунки виконуються в строк, встановлений внутрішніми нормативними актами банку, який не може перевищувати двох операційних днів, та вважаються завершеними з часу зарахування коштів на рахунок філії одержувача.

Відповідальність за порушення строків виконання розрахунків визначається чинним законодавством.

Відповідно до чинного законодавства безспірне стягнення, безакцентне списання, примусове списання коштів з кореспондентських рахунків банків здійснюється лише на підставі виконавчих документів, установлених законами України, рішень податкових органів, а також за вимогою Національного банку, основаною на здійсненому рефінансуванні банку, якщо таке передбачено угодою.

bigmir)net TOP 100