Реклама на сайте Связаться с нами
Реферати з банківської справи

Особливості управління реальними інвестиціями

Реферат

На главную
Реферати з банківської справи

Аналіз інвестиційного клімату в країні — це перший етап управління інвестиціями на рівні банку. Він включає в себе аналіз таких прогнозів: динаміки валового внутрішнього продукту, національного доходу і обсягів виробництва промислової продукції; динаміки розподілу національного доходу (накопичення і споживання); розвитку приватизаційних процесів; державного законодавчого регулювання інвестиційної діяльності; розвитку окремих інвестиційних ринків, особливо грошового і фондового.

Наступний етап — вибір конкретних напрямів інвестиційної діяльності банку з врахуванням стратегії його економічного та фінансового розвитку. На цьому етапі банк визначає галузеву спрямованість своєї інвестиційної діяльності, а також основні форми інвестування на окремих етапах діяльності. Для цього вивчається інвестиційна привабливість окремих галузей економіки — їх кон’юнктура, динаміка і перспективи попиту на продукцію цих галузей.

Інвестиційна привабливість галузей економіки оцінюється під час промислового аналізу, який складається з трьох частин: визначення стадії життєвого циклу галузі; визначення позиції галузі стосовно до ділового циклу; якісний аналіз та прогнозування перспектив розвитку галузі.

Існують такі стадії життєвого циклу галузі:

1. Перша — зростання обсягів продажу і прибутків з прискоренням, високим рівнем ризику і конкуренції, наявністю нових учасників ринку і відносно низьким рівнем капіталовкладень.

2. Друга — зростання обсягів продажу без прискорення або з деяким сповільненням, припинення зростання цін або невелике їх зниження, різкий приплив інвестицій і високі витрати на створення, придбання машин, обладнання, зростання дивідендів.

3. Третя — припиняється або уповільнюється зростання продажу і прибутків, закінчується модернізація продукції, асортимент стабілізується, зупиняється зростання капітальних затрат і спостерігається їх зниження.

4. Четверта — зменшення числа підприємств, зайнятих у галузі, їх прибутків, продажу і капіталовкладень.

Для інвестування найбільш доцільним є вкладення капіталу в об’єкти тих галузей, які знаходяться в стадії розширення, коли чітко спостерігаються найбільший приріст курсової вартості їх акцій і позитивні перспективи бізнесу.

bigmir)net TOP 100