Реклама на сайте Связаться с нами
Реферати з банківської справи

Організація та контроль готівкового обігу установами НБУ

Реферат

На главную
Реферати з банківської справи

Територіальні управління Національного банку аналізують статистичну звітність про касові обороти в розрізі установ банків, за потреби здійснюють відповідні перевірки і щоквартально інформують Департамент готівково-грошового обігу про стан готівкового обігу та дотримання банками чинного законодавства України щодо контролю за значними та/або сумнівними операціями з готівкою їх клієнтів.

Видача готівки під звіт працівникам установ банків для проведення операцій з клієнтами банку за межами кас банків забороняється. Видача готівки під звіт працівникам установ банків для здійснення розрахунків, пов’язаних із виробничими (господарськими) потребами, у тому числі на відрядження, проводиться безпосередньо з їх кас або через банкомати із застосуванням корпоративних карток. Підзвітні особи зобов’язані подати до бухгалтерії банку разом із невикористаним залишком готівки авансовий звіт про витрачання одержаних під звіт сум у строки, передбачені Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні.

Порядок складання звіту про касові обороти банків України. Порядок надання та періодичність складання звіту про касові обороти.

Установи комерційних банків, які здійснюють касове обслуговування клієнтів, та територіальні управління Національного банку складають щоденний і місячний звіти про касові обороти відповідно за формами 747 (складається за такою ж формою, як і 748, крім позабалансових показників) і 748.

Балансові установи комерційних банків надають територіальним управлінням Національного банку звіти за формами 747, 748, враховуючи дані безбалансових відділень, що здійснюють касове обслуговування клієнтів тієї області, де розташовані балансові відділення, та окремо для звіряння обігу готівки з балансом — звіти в цілому по банку, враховуючи дані безбалансових відділень, які відкриті в інших областях.

Територіально відокремлені безбалансові відділення, що відкриті за межами області, у якій розташовані їх балансові відділення, надають звіт територіальному управлінню Національного банку за своїм місцезнаходженням, а також балансовому відділенню.

bigmir)net TOP 100