Реклама на сайте Связаться с нами
Реферати з банківської справи

Методи аналізу інвестиційних проектів

Реферат

На главную
Реферати з банківської справи

Методи, які використовуються при аналізі інвестиційної діяльності підприємств, можна поділити на дві групи:

а) засновані на дисконтованих оцінках, тобто враховують фактор часу;

б) засновані на облікових оцінках — не враховують фактор часу.

Перша група методів.

Метод розрахунку чистої теперішньої вартості (Net Present Value — NPV). В основу даного методу покладено завдання основної цільової установки, яка визначається власниками компанії, — підвищення вартості фірми, кількісною оцінкою якої є її ринкова ціна. Метод заснований на порівнянні величини інвестиції (ІС) із загальною сумою дисконтованих чистих грошових надходжень, які генеруються протягом планового терміну. Оскільки приплив грошових коштів розподілений у часі, він дисконтується за допомогою коефіцієнта r. Цей коефіцієнт інвестор встановлює самостійно, виходячи з щорічного процента повернення, який він може отримати на інвестований ним капітал.

Якщо існує прогноз, що інвестиція (IC) буде генерувати протягом n років річні доходи в розмірі Р1, Р2,... Рn, то відповідно загальна накопичена величина дисконтованих доходів (Present Value — PV) та чиста теперішня вартість розраховуються за формулами:


PV = ∑ Pk / (1 + r)k,


NPV = ∑ Pk / (1 + r)k - IC.

Якщо: NPV > 0, то проект можна прийняти; NPV < 0, то проект потрібно відхилити; NPV = 0, то проект неприбутковий і незбитковий.

Метод розрахунку коефіцієнта рентабельності інвестиції (Profitability Index — PI). Коефіцієнт рентабельності (PI) розраховується за формулою:


PI = ∑ Pk / (1 + r)k / IC.

Якщо: РІ > 1, то проект потрібно прийняти; РІ < 1, то проект потрібно відхилити; РІ = 1 то проект неприбутковий і незбитковий.

bigmir)net TOP 100