Реклама на сайте Связаться с нами

Реферати з соціології

На главную

Зміст

Соціологічне дослідження: поняття, функції, види
Особливості економічної та соціальної сфер суспільства
Історія становлення соціології конфлікту
Проблема гендерних відмінностей у світовій соціології
Еволюція уявлення про суспільство та теорії його походження

Предмет і об'єкт соціології
Методологічні основи передбачення майбутнього
Молодіжна проблематика у вітчизняній соціології
Національно-етнічні процеси та відносини
Становлення економічної соціології як науки

Структурні елементи та форми вияву культури в житті людини і суспільства
Характерні особливості сучасного суспільства
Соціологічна думка та соціологія в Україні
Програма соціологічного дослідження та її компоненти
Проблемні пошуки вітчизняної економічної соціології

Основні підходи до вивчення масової комунікації
Основні положення гендерної соціології
Сутність, предмет, об'єкт, функції соціології праці та зайнятості
Попередження та розв'язання конфліктів
Сутність, предмет, об'єкт, функції соціології молоді

Соціальна структура суспільства: основні види та елементи
Інституціалізація як соціальний феномен
Соціальна сутність культури
Закони і категорії соціології
Методи багатовимірної статистики: факторний і кластерний аналіз

Сутність, основні категорії гендерної соціології
Структура, функції, причини та механізм соціального конфлікту
Категорії соціології праці та зайнятості
Соціологія села: розвиток, сутність, основні категорії
Об'єкт, предмет, історія виникнення масової комунікації

Предмет, проблематика; структура та функції соціології права
Соціальний статус та соціальна роль особистості
Теорія соціальної стратифікації
Основні риси соціальної організації
Соціальна взаємодія та соціальні зв'язки

Класичний період у розвитку світової соціології
Вибірка у соціологічному дослідженні
Формування соціологічних ідей про працю
Методологічні прийоми дослідженя конфліктів
Урбанізація

Соціологія права в системі знань про суспільство
Предмет, об'єкт та історія розвитку етносоціології
Предмет і об'єкт соціології екології
Соціальні відносини та соціальні конфлікти
Соціалізація особистості

Місце соціології в системі суспільствознавства, її зв'язок з іншими науками
Соціологічне спостереження як метод збору первинної соціальної інформації
Соціологія міста: історія розвитку, предмет, основні категорії
Теоретичні та практичні аспекти громадської думки в зарубіжній та вітчизняній соціології
Роль соціології праці та зайнятості у вирішенні соціально-економічних проблем
bigmir)net TOP 100